Paula Wahlgren, Jerzy Sarnecki och Robert Andersson

Ny bok - en hyllning till Jerzy Sarnecki

A Life in Criminology är en hyllning till Jerzy Sarnecki och hans bidrag till kriminologi.

Boken innehåller originalartiklar från en rad författare från områdena kriminologi, straffrätt och brottspolitik. Ett genomgående tema för boken är Jerzys bidrag till en offentlig kriminologi och hans vilja att bidra till den offentliga debatten kring brottslighet och kriminalitetspolitik.

Brottsligheten har varit ett centralt socialt problem kring vilket den moderna staten har utvecklats. I Sverige har brottslighet och kriminalitetspolitik varit viktiga ämnen under de flesta decennier av 1900-talet och har från slutet av 1970-talet och framåt fått allt mer uppmärksamhet i allmänhetens medvetande.

Denna Festschrift samlar artiklar från forskare, domare, jurister, advokater och offentliga tjänstemän, men framför allt samlar den ett gäng vänner till Jerzy som vill fira hans arbete och hans bidrag till kriminologin!

Initiativtagare och redaktörer för boken är Robert Andersson, docent i kriminologi och Paula Wahlgren, lektor i socialpedagogik.

Läs mer om boken här!