Bok

Ny forskarskola i islamologi – samarbete mellan sju lärosäten

Vetenskapsrådet ger 24,8 miljoner kronor till en ny forskarskola i islamologi. Satsningen är ett samarbete mellan flera lärosäten och kommer ge plats för 12 doktorander.

Den nya forskarskolan i islamologi, det vetenskapliga studiet av islam, är ett gemensamt initiativ mellan sju svenska lärosäten. Dessa är Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet och Umeå universitet. Forskarskolan kommer ha plats för totalt 12 doktorander, med placering på de olika lärosätena. Linnéuniversitetet kommer att koordinera forskarskolan.

Islam har stort politiskt och socialt genomslag på många platser i världen.

Jonas Svensson

Bakom idén står en grupp om nio professorer i religionsvetenskap med specialisering inom islam, runt om i landet. Jonas Svensson är Linnéuniversitetets representant.

– Inom gruppen har vi länge fört en diskussion om hur vi kan säkra fortlevnaden för ämnet islamologi i Sverige. När vi fick veta att Vetenskapsrådet utlyste medel för forskarskolor påbörjade vi ett arbete med att inventera kompetenser och göra listor på möjliga doktorandkurser inom området, säger Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap med islamologisk inriktning.

De sammanställde en ansökan och har nu fått delfinansiering med 24,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i fyra år. Forskarskolan samfinansieras också av lärosätena.

Forskarskolan kommer att anta studenter med magister- eller masterexamen, främst inom religionsvetenskap och islamologi, men även annan bakgrund kan bli aktuell. Utlysningarna av doktorandtjänsterna kommer vara internationella.

– Fältet är brett religionsvetenskapligt och vi vill inte styra forskningsfrågorna i detalj. I Sverige finns ett visst fokus på studiet av samtida islam, men vi hoppas också kunna locka doktorander med intresse för historiska frågor. En av utlysningarna kommer vara vikt för didaktik, säger Jonas.

Varför är det viktigt med forskning inom islamologi?

– Islam är världens näst största religion och en stor minoritetsreligion i Sverige. Det är en religion som har stort politiskt och socialt genomslag på många platser i världen. Liksom andra religioner präglas islam av mångfald och förändring över tid. Islamologi är ett ämne som med vetenskapliga metoder undersöker och förklarar de uttryck som religionen tar sig, både i historia och nutid, säger Jonas.

Ny forskarskola i islamologi


Start:
preliminärt under 2023
Antal doktorander: 12
Medverkande lärosäten: Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet och Umeå universitet.
Webbsida: Graduate school in Islamic studies