Entreprenörskap

Ny strategi för entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevens förmåga att komma på idéer, utveckla möjligheter, driva projekt och leda företag. Att elever får bra förutsättningar för att träna sina entreprenöriella förmågor är viktigt ur många perspektiv.

I maj 2009 antog regeringen en Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Sedan dess har mycket hänt, både i skolan och i vår omvärld. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Entreprenörskapsakademi har mot denna bakgrund satt ihop en arbetsgrupp för att se över den tidigare strategin och bidra med ett underlag till arbetet med en ny version. Förhoppningen är därmed att regeringen inom kort sätter igång en ny och inkluderande process för en uppdaterad strategi, gärna med inspiration från projektets arbete.

Katarina Ellborg, universitetslektor Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet, har ingått i den nationella arbetsgruppen som har arbetat med rapporten. Arbetet har genomförts tillsammans med Skolverket och andra myndigheter och organisationer som undersöker vad som krävs för att uppnå visionen: Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen.

En kritisk fråga är hur entreprenörskap integreras i utbildningen utan att arbetsbördan för lärare samtidigt ökar.

Citat från rapporten.

Mer information och kontakt

Hör gärna av er till Katarina Ellborg för mer information om rapporten och hur skolor redan nu kan använda underlaget!