Handritad mindmap

Nya EU-projektet Nobalis ska främja innovativa och hållbara affärsidéer

Nobalis är ett nordisk−baltiskt konsortium med fem lärosäten, som bildats för att utveckla entreprenörskap och innovativa affärsidéer fokuserade på hållbar matproduktion, cirkulär ekonomi och utveckling av nya gröna värdekedjor. Nu går projektet in i nästa fas och har nyligen beviljats med nio miljoner kronor för fortsatta aktiviteter under 2023.

Projektet Nobalis avser att öka kapaciteten hos studenter, lärare, forskare och administration för att tänka och agera innovativt och entreprenöriellt. Projektet har pågått sedan sommaren 2022 och är uppdelat i två faser. Finansieringen kommer från EIT HEI-initiativet (European Institute of Innovation & Technology Innovation och Capacity Building for Higher Education) och EU.

Den första fasen, som avslutas nu i december har ägnats huvudsakligen åt att arrangera stöd för studenters affärsutveckling och utveckling av kursmoment för integrering av entreprenöriella moment i undervisningen. Under perioden har ca 150 studenter tagit del av sådan utbildning.

­– Nu vid årsskiftet går projektet in i nästa fas och för ett par veckor sedan kom beskedet att EIT beviljar ytterligare nio miljoner kronor för den kommande fasen från januari till juni 2023. Det gör att alla aktiviteter kan skalas upp och omfatta fler studenter, lärare, forskare och administrativ personal som deltar, säger professor Per Servais, professor vid institutionen för marknadsföring och ledare för Linnéuniversitetets del av projektet.

Under våren planeras för flera konkreta aktiviteter så som hackatons, implementering av läroplaner, samt start-up-stöd och mentorskap där både studenter, akademisk och icke-akademisk personal tränas i entreprenörskap och innovation.

Några mer specifika områden som projektet ska fokusera på och stötta kan till exempel gälla nya hälsofrämjande livsmedelsprodukter, hållbara förpackningsmetoder och teknologier, användning av förnybara, biologiska resurser i livsmedel och hållbar avfallshantering.

– En av de största vinsterna med den här typen av samarbeten är att vi kan kartlägga och dela med oss av goda exempel från de olika lärosätena. I det gemensamma lärandet och utvecklingen mellan institutionerna säkerställer vi att kompetensöverföringen optimeras, säger Per Servais.

Samtliga Nobalis-partners

  • Linneuniversitetet
  • Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Norwegian University of Life Sciences
  • Latvian University of Life Sciences and Technology
  • Estonian University of Life Sciences
  • Ard Innovation (Norge)
  • Baltic Innovation Agency (Estland)

Mer information