EUniWell Rector´s Assembly

Nya universitet och den framtida strategin högt på agendan när EUniWells rektorer träffades

Under två dagar i juli hölls det tredje Rector´s Assembly inom vårt europauniversitet EUniWell. Huvudpunkten för mötet i nederländska Leiden var att gemensamt forma framtiden för samarbetet, och nyckelfrågorna var internationellt samarbete, att bredda våra perspektiv och utvidga vår gemenskap.

På mötet deltog rektorer, vice-rektorer och studenter från samtliga universitet i samarbetet, samt representanter från EUniWells managementteam.

Mötet tittade tillbaka på hur arbetet med EUniWells uppstart har gått, men framför allt fokuserade man på att lägga grunden för EUniWell strategi för de kommande åren.

Frågor som lyftes fram för arbetet med strategin var vikten av att utvidga och fördjupa samarbetet och möjligheterna till mobilitet mellan lärosätena för både studenter, lärare, forskare och övriga anställda. Man vill även hitta sätt att dela och utveckla gemensam digital infrastruktur och besluta om vilken juridisk form som samarbetet ska ta i framtiden.

I mars presenterades Universitetet i Murcia, Spanien, som ny medlem av EUniWell. Under mötet skrev man nu på det slutliga avtalet för att nu (även formellt) bli en fullvärdig medlem.

Under våren har EUniWell även etablerat ett samarbete med det ukrainska universitetet Taras Shevchenko National University of Kyiv (KNU). KNU:s rektor Volodymyr Bugrov deltog även han på mötet och gjorde nu officiellt att även KNU kommer att ansluta till EUniWell.

Läs hela pressmeddelandet från EUniWell om Rector's Assembly här.

EUniWell Rector´s Assembly