Skärmavbild ChatGPT

Nytt AI-verktyg ändrar förutsättningarna för studier och examination

Det nya AI-verktyget ChatGPT aktualiserar frågan om hur universiteten ska undervisa och examinera studenter när artificiell intelligens kan producera alltmer sofistikerade texter. Det menar Fredrik Ahlgren och Johan Leitet, verksamma vid institutionen för datavetenskap och medieteknik.

Sedan drygt en vecka tillbaka är AI-verktyget ChatGPT fritt tillgängligt på nätet. Verktyget kan skriva uppsatser, skapa programkod, översätta och sammanfatta texter på ett så övertygande sätt att det ställer lärosäten inför flera frågor kopplade till hur studier och examination bör läggas upp framöver, vad som räknas som fusk, och vem som egentligen är upphovsperson till en text framtagen med hjälp av AI.

Skärmavbild chatgpt
AI-verktyget ChatGPT är utvecklat av företaget OpenAI som finansieras av bland annat Microsoft.

Flaggas inte för plagiat

Texter genererade av ChatGPT flaggas inte av den programvara som lärosäten använder för att upptäcka plagiat. Anledningen är att verktyget skapar helt nya texter.

– Den plagiatkontrollen vi har i dag fungerar inte. Urkund tar inte upp det här. Vi har testat och det ser inte ut att vara någon bra metod för att fånga upp AI-genererade texter, säger Fredrik Ahlgren, lektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik.

ChatGPT kan liknas vid en spökskrivare. Verktyget genererar nya texter på användarens begäran och kan användas för att vilseleda om vem som är upphovspersonen. Ur det perspektivet förstärker verktyget ett redan existerande problem om att veta vem som har skrivit en inlämningsuppgift.

– Vi har alltid haft svårt att garantera att den som lämnar in en uppgift också är den som har producerat den, oavsett om det är ett tekniskt verktyg eller en spökskrivare, säger Johan Leitet, adjunkt vid institutionen för datavetenskap och medieteknik.

Var går gränsen för fusk?

En annan fråga som aktualiseras av ChatGPT handlar om var gränsen går för fusk i en examenssituation. Vilka datorbaserade hjälpmedel ska vara tillåtna för studenter? Verktyg som rättstavningsfunktionen i Word är exempel på programvara som anses okontroversiell, mer avancerade tjänster som Grammarly hjälper användare att bearbeta hela texter.

Med ChatGPT når datorbaserade hjälpverktyg en ny nivå.

– Om vi ska sätta en gräns för vilken teknik som är okej att använda så kommer denna gräns att vara en gråzon, säger Fredrik Ahlgren.

 

Mer information:

Fredrik Ahlgren och Johan Leitet diskuterar ChatGPT och dess betydelse för universiteten i två filmer som går att se på Youtube. Den första filmen introducerar verktyget och den andra filmen går djupare in på frågan hur detta kan påverka studier och examinationer framöver.

Tisdag den 20 december hålls en ”AI & ChatGPT-träff” i Kalmar som samarrangeras av Linnéuniversitetet, Kalmar Science Park, Naviga och Bontouch.