Två personer diskuterar konst på en konstutställning

Nytt masterprogram i konstkritik och konstpedagogik startar i höst

Vi lever i en värld där bilder, konst, loggor, reklam och alla möjliga visuella representationer diskuteras i sociala medier och i nyheterna. Det händer varje dag, hela tiden och därmed ökar behovet av fler med kompetens att se och avkoda, kritiskt granska och förmedla hur visuella objekt skapar mening. Masterprogrammet i konstkritik och konstpedagogik ger den kompetensen.

Programmet utbildar konstpedagoger och konstkritiker vars kompetenser stärker förutsättningarna för en solid förmedling av konst och kultur till allmänheten. Ett program inom området har efterfrågats av såväl tidigare studenter som av verksamma på fältet.

– Vi har haft populära kurser på avancerad nivå på samma tema under flera år. Nu vill vi erbjuda möjligheten att skaffa sig en sammanhållen examen på området, berättar programansvarig Johanna Rosenqvist.

De inledande kurserna ger en inblick i fälten konstkritik och konstpedagogik, i såväl historisk som samtida kontext. Därefter ingår valbara kurser som specialiserar eller vidgar studenternas kompetens för att sedan avslutas med ett examensarbete, där de lägger just sitt fokus på kritiskt eller pedagogiskt viktiga frågor.

Programmet ges på distans och är det enda på avancerad nivå som ser sambandet mellan konstkritik och konstpedagogik som förmedlande former.

– Programmet vänder sig till konsthistoriker, konstvetare, konstnärer som vill kompetensutveckla sig inom konstpedagogik och konstkritik och som vill förbättra sina möjligheter att prata om, skriva om och aktivera kritiska samtal kring konst, bild och den visuella vekligheten vi har omkring oss, fortsätter Johanna.

Målet är att studenterna ska bli bättre på något de själva har sett ett behov av att förbättra: den konstvärld de befinner sig i eller den pågående kulturdebatten. Att ha ett pågående och tillåtande kritiskt samtal kring konst och visuell- och materiell kultur.

– Det finns en rad olika arbetsplatser som behöver visuell, kulturell kompetens med förmåga att kritiskt granska. Museer, gallerier och media men även myndigheter, förvaltningar och företag. Efter examen kommer studenterna att kunna erbjuda sin kompetens och sina färdigheter för att skapa samtal kring kultur, konst och bilder som kanske provocerar, avslutar Johanna.

Läs mer om masterprogrammet i Konstkritik och konstpedagogik

Kontaktperson:
Johanna Rosenqvist, programansvarig
e-post: johanna.rosenqvist@lnu.se
telefonnummer: 0470-70 81 72