En grupp studenter vid Linnéuniversitetet

Nytt masterprogram, som kombinerar energi och management för hållbar utveckling, startar i höst

Med bakgrund i ett växande behov av kvalificerad expertis för att utvärdera, analysera och hantera energi- och miljösektorn på ett mer hållbart sätt, startar Linnéuniversitetet masterprogrammet Energi och management för hållbar utveckling, 120 högskolepoäng, hösten 2022.

Klimatförändringarna är ett av världens mest allvarliga, komplexa och multi-dimensionella problem, vilket kräver vår omedelbara uppmärksamhet. Energi och hanteringen av denna är nyckelfaktorer för att vi ska kunna ta oss an klimatförändringarna såväl som andra mål gällande hållbar utveckling.

– Masterprogrammet är skräddarsytt för att ingenjörer och teknologer ska studera och skapa en förståelse för symbiotiska och systematiska relationer mellan energi, klimat och hållbar utveckling, och för att få till stånd innovativa lösningar, berättar Brijesh Mainali, programansvarig för programmet.

Programmet är unikt och tvärvetenskapligt. Det har tagits fram vid institutionen för byggd miljö och energiteknik i samarbete med Ekonomihögskolan. Ett team med gedigen kunskap om hållbarhet och utveckling har varit engagerat i att ta fram programmets innehåll.

– I processen att utveckla ett resurseffektivt och koldioxidfritt samhälle finns det ett växande behov av kvalificerad expertis för att utvärdera, analysera och hantera energi- och miljösektorn och relaterade aktiviteter på ett mer hållbart sätt och hjälpa företagen att ställa om, fortsätter Brijesh.

Innehållet i programmet matchar samhällets behov. Studenterna får kunskap om miljöparadigmer och miljöanalysverktyg som de kommer ha nytta av då miljörelaterade beslut ska fattas. De får också kunskap om grön finansiering, cirkularitet och dess roll i att möjliggöra inkluderande tillväxt och påskynda övergången till ett resurseffektivt samhälle och en koldioxidfri ekonomi. Även kurser om olika energipolicyverktyg och innovationsstrategier samt hur dessa kan påverka investeringsbeslut, extern rapportering och offentligt beteende ur ett hållbarhetsperspektiv ingår.

Kurserna kompletteras med gästföreläsningar av experter från industrin, myndigheter och ideella organisationer.

– Programmet förbereder studenterna för avancerade jobb såväl i den privata och den offentliga sektorn som för en forskarkarriär. Exempel på titlar kan vara hållbarhetskonsult, energi- och miljöingenjör, energistrateg, miljökoordinator, energiprojektledare eller energisystemplanerare, avslutar Brijesh.

Läs mer om programmet Energi och management för hållbar utveckling, 120 hp

Kontaktperson

Brijesh Mainali, programansvarig
e-post: brijesh.mainali@lnu.se
telefonnummer: 0470-70 82 21