Ny bok: Att leda elevers kunskapsutveckling

Nytt program: Professionsmagister i pedagogik

Känner du till att Linnéuniversitetet startar ett helt nytt magisterprogram till hösten? Målgruppen är förskollärare, lärare och rektorer och utbildningen ges på kvartsfart.

Mer information finner du i denna flyer (länk till nedladdningsbar flyer i pdf).

Flyer professionsmagister