Tre män sittandes på  rad vid ett bord

Nytt samverkansavtal mellan Oskarshamns kommun och Linnéuniversitetet

Onsdagen den 7 december signerade ledningarna för Oskarshamns kommun och Linnéuniversitet ett samverkansavtal för fortsatt god samverkan inom områdena forskning, utbildning och samhällsnytta.

Avtalet signerades från Linnéuniversitetet av Peter Aronsson, rektor och från Oskarshamns kommun av Lucas Lodge, kommunalråd och Henrik Andersson, kommundirektör

- Strategiska avtal med näringsliv, kommuner och regioner ett viktigt verktyg för att skapa ett stärkt ekosystem för tillväxt av kunskap och kompetens. Oskarshamns vitala näringsliv är en stor tillgång för våra studenter och forskare och i gengäld kan ökade kontakter bidra till kommunens attraktivitet och tillväxt också inom fler områden, säger Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet.

Oskarshamns kommun och Linnéuniversitet har samverkat under lång tid och ett exempel på det är Linnéuniversitets sjuksköterskeutbildning. Ett stort antal sjuksköterskor har under åren utbildats på Nova och på sätt bidragit till att kompetensförsörja länets sjukhus och kommuner.

- Jag är glad, stolt och tacksam att få möjligheten att signera detta avtal mellan Oskarshamns kommun och Linnéuniversitetet. Detta samarbete är en pusselbit i att möta upp de utmaningar som vi har idag men även framtida utmaningar att kompetensförsörja Oskarshamn, Kalmar län och Sverige. Det är fascinerande vad man kan uppnå via gott samarbete och gemensamma mål, säger Lucas Lodge, kommunalråd i Oskarshamns kommun.

Områden för framtida samverkan är bland annat kompetensförsörjning genom att matcha studenter på universitet som ska göra sitt examensarbete med arbetslivet som har utmaningar som behöver lösas.

Text: Oskarshamns kommun