Block

Ökade hot mot vår IT-miljö kräver vår vaksamhet och beredskap

Under förra veckan kunde vi läsa om bland annat a-kassorna som fick problem efter att ha utsatts för cyberattack. Hotet mot våra IT-system ökar och vi behöver alla vara vaksamma och tänka till. Det poängterar Peter Bergehamn IT-chef vid Linnéuniversitetet.

Bara de senaste två veckorna har flera myndigheter blivit drabbade på olika sätt. Vissa genom angrepp utifrån och andra i samband med internt underhållsarbete utan koppling till något externt angrepp.

– Det finns en ökad hotbild mot svenska myndigheters IT-system och den svenska säkerhetsmyndigheten CERT.SE har gått ut med rekommendationen till alla svenska myndigheter att se över säkerheten i sin IT-miljö och öka beredskapen för en eventuell cyberattack. För vår del handlar det nu om att minimera risken för allvarliga störningar för både medarbetare och studenter.

Vad gör vi för att se över vår IT-säkerhet?

– Det är viktigt att verksamheten är välinformerad och förberedd – därför gick vi i förra veckan ut med en uppmaning till alla våra chefer att säkerställa att deras verksamheter har nödvändig information och rutiner för att hantera en eventuell cyberattack. Därutöver har vi gjort en del tekniska åtgärder på våra system, vi har repeterat och uppdaterat våra krisrutiner och vi planerar för fler tekniska säkerhetsåtgärder på lite längre sikt.

Vad är det vi behöver vara förberedda på?

– I värsta fall behöver vi stänga ner våra IT-system, helt eller delvis. Då behöver vi ha manuella rutiner utan stöd från universitetets IT-system på plats. Till exempel behöver vi ha kontaktuppgifter och annan viktig information utskriven på papper, och inte bara sparad digitalt.

Hur ska jag som student göra?

– Just nu behöver du vara extra vaksam på mejl som du får och bedöma deras trovärdighet noga – särskilt när de uppmanar dig att klicka på en länk i mejlet.

– Tänk även ”vad gör jag om det drabbar mig”. Fundera på hur du ska göra om IT-miljön behöver stängas ner. Vilken information som du idag har digitalt behöver du ha tillgång till sparat lokalt på din dator, utskrivet på papper eller liknande för att klara studierna i ett par dagar? 

Några praktiska tips

  • Spara en kopia lokalt av det material som du vet att du måste använda i närtid.
  • Vet du vad du ska göra vid en eventuell förlust av nödvändiga IT-system? Funder på hur arbetet kan bedrivas utan tillgång till dessa system.
  • Var extra vaksam på inkommande mejl, och bedöm noga deras trovärdighet.
  • Håll dig informerad och uppdaterad via universitetets informationskanaler.

Mer information

Misstänker du att du utsatts för virusangrepp eller annat? Tveka inte att anmäla till IT-Support Linnéuniversitetet it-support@lnu.se.