Klimatarbete

Öppen utlysning med klimatomställningen och klimatledarskapet i fokus

Inom ramen för Linnéuniversitetets forskningsavtal med Kalmar kommun finns nu en öppen utlysning med klimatomställningen och klimatledarskapet i fokus.

Du kan söka medel för forskning, projekt och aktiviteter inom de fyra tematiska områden som är centrala för arbetet inom Klimatneutrala Kalmar 2030:

  1. Byggnation, bostäder, lokaler samt energiproduktion och användning
  2. Mobilitet och fossilfri infrastruktur
  3. Cirkulärt samhälle och konsumtion
  4. Grön, blå struktur och kompensation

Du kan också söka medel inom ledarskap, digitalisering och innovation för att nå klimatneutralitet - både övergripande och inom ovan fyra nämnda områden.

Ansökan ska genomföras tillsammans med en medpart från Kalmar kommun, näringsliv och/eller ideell sektor i Kalmar. För forskare som söker samarbetspartners finns kontaktperson inom kommunen till stöd. 

Maxtaket för enskild ansökan är 300 tkr/år och du kan söka för som längst 3 år, med start som tidigast i januari 2023. Beslut fattas löpande under 2023 och så länge medlen räcker.

Läs mer om utlysningen