Människor som pratar med varandra under mingel-event

Kalmarbor minglade med forskare

Torsdag den 24 mars bjöd eHälsoinstitutet in allmänhet och nyfikna till Linnéuniversitetet
Live i universitetets nya lokaler vid Kalmar hamn. Ett 60-tal kalmarbor kom för att mingel med forskare och kika in i utställningen framtidens smarta hem.

 Träffen inleds med en kort presentation av eHälsoinstitutet och forskning kring
läkemedel vid Linnéuniversitetet.

Ett 60-tal nyfikna var på plats, deltog i föreläsningen och minglade med forskare och projektledare inom läkemedel, digitala vårdmöten, utbildningar och covid-teknologier

Det regionala projektet eHealth Arena var också på plats och visade upp VR-glasögon och flera besökare var nyfikna på eHälsoinstitutes popup-utställningen Framtidens smarta hem, där de kunde se några av dagens och framtidens lösningar.