Mergim Krasniqi

Praktiknära forskning ska utveckla lärarutbildningen

”Jag tror att en väg framåt inom lärarutbildningar är praktiknära forskning och att skapa mötesplatser mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen”. Det säger Mergim Krasniqi, som är ny doktorand i forskarskolan ROCIT vid Linnéuniversitetet.

Utmaningarna för framtidens lärarutbildning är omfattande. Det behövs lärarutbildare, inom såväl högskole- som verksamhetsförlagda delar, som kan delta i, utveckla och kritiskt granska nya initiativ inom lärarutbildning och lärares yrkesutveckling. För att bidra till detta har åtta lärosäten tillsammans startat forskarskolan ROCIT, vilket står för Research on collaboration in teacher education (Forskning om samverkan i lärarutbildning).

En av doktoranderna i ROCIT är Mergim Krasniqi. Den 1 september påbörjar han sin forskning vid Linnéuniversitetet och syftet med hans studier är tvådelat.

– Dels handlar det om att aktivt medverka vid de mötesplatser som etablerats mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen. Dels ska jag bidra med ökad kunskap om hur lärare i fritidshem socialiseras in i yrket och hur en ny yrkesidentitet kan förädlas, genom att pröva olika former för verksamhetsförlagd utbildning och bedömning, säger Mergim Krasniqi.

– Forskarskolan är ett initiativ för att kunna matcha nya typer av arbetsintegrerade och praktikbaserade lärarutbildningar, där samverkan mellan akademi och skola betonas. Här behöver lärarutbildare på såväl skolor som universitet utveckla sin kompetens för att hantera nya typer av utmaningar, säger Per Lindqvist, professor i pedagogik och kontaktperson för ROCIT vid Linnéuniversitetet.

Mångårig erfarenhet som lärare i fritidshem

Mergim har en tjänst som universitetsadjunkt vid institutionen för didaktik och lärares praktik. Tidigare har han arbetat som lärare i fritidshem, läst ett masterprogram i pedagogiskt arbete och skrivit två uppsatser med fokus inom fritidshemspedagogik. Utifrån den bakgrunden har han både tankar och funderingar om vad framtidens lärarutbildning ska innehålla och hur den kan tänkas se ut.

– Den här frågan anser jag är ett av incitamenten bakom uppstarten av ROCIT och en anledning till att jag vill vara med på den här resan. Jag tror att en väg framåt inom lärarutbildningar är genom praktiknära forskning och att vidareutveckla en verksamhetsintegrerad profil, där mötesplatser etableras mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen, säger Mergim.

– Vad gäller fritidshemspedagogiken, där lärare i fritidshem fortfarande är ett relativt ungt yrke, blir det än mer väsentligt att forskning bedrivs genom dessa mötesplatser. Detta för att till exempel bidra med ökad kunskap om hur lärare i fritidshem hanterar en vardag med uppdrag i verksamhetsformerna skola och fritidshem.