Flagga som vajar festligt i vinden.

Presentationer om forskning för klassrum och fritidshem

Linnéuniversitetets VI-studenter (inriktning fritidshem, F-3, åk 4–6) som tar examen i vår presenterar sina utvecklingsinriktade/praktiknära examensarbeten på temat Självständiga arbetens bidrag till undervisning i skola och fritidshem torsdagen den 2 juni.

Passa på att ta del av exempel från svenskämnets didaktik, matematikdidaktik, naturorienterande ämnen och teknik samt det fritidspedagogiska området. I Växjö kommer det även att ske presentationer kopplade till SO, engelska och ett arbete i musik. Presentationerna äger rum torsdagen den 2 juni samtidigt både i Kalmar och Växjö.

Alla som är intresserade är varmt välkomna att anmäla sig!
Läs mer om anmälan och om programmet den 2 juni i Kalmar och Växjö

Kontakt

Dagen arrangeras av ämnesansvariga tillsammans med programutskottet för VI-utbildningen.

Via denna länk finns information från förra årets presentationer och även korta filmer från utvalda examensarbeten.

Välkomna!