Ulrika Järkestig-Berggren

”Problematiskt att regeringen vill detaljstyra socionomutbildningen”

Kriminalitet bland unga är ett av en rad samhällsproblem som redan tas upp på Socionomprogrammet och många av dessa är även länkade till varandra. Därför kan man inte göra just ungdomskriminalitet till ett obligatoriskt utbildningsmoment, som det står skrivet i Tidöavtalet. Det menar Ulrika Järkestig-Berggren, prefekt på institutionen för socialt arbete.

Som ett led i arbetet med att bekämpa kriminaliteten vill regeringspartierna enligt Tidöavtalet reformera socionomutbildningen och göra kriminalitet bland ungdomar till ett obligatoriskt moment i utbildningen. Detta är dock problematiskt av flera skäl, menar Ulrika Järkestig-Berggren, docent och prefekt på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

– Det är lite exceptionellt med Tidöavtalet, att regeringen vill gå in och detaljstyra i en utbildning som bygger på akademisk grund och på en lång akademisk tradition. Socionomutbildningen är en grundutbildning, en yrkesutbildning, en generalistutbildning, och den inriktningen har varit önskvärd och är framarbetad under lång tid.

Ur Tidöavtalet, rubriken Direktiv samarbetsprojekt Kriminalitet

”Socionomutbildningen reformeras för att göra kriminalitet bland ungdomar till ett obligatoriskt utbildningsmoment. Möjlighet till specialisering på ungdomsbrott införs i utbildningen. Särskilda forskningsmedel anslås till området sociala insatser mot unga i kriminalitet.”

Ett av många samhällsproblem

– Sedan finns det redan en stoffträngsel i utbildningen. Kriminalitet bland ungdomar är bara ett av många problem i samhället som vi diskuterar på individ-, organisations- och samhällsnivå. Man kan inte bara lyfta ut ett problem och förstora det.

Att reformera utbildningen är inga bekymmer i sig, menar Ulrika, men det bör naturligtvis göras i samtal med socionomutbildningarna och akademin. Det finns önskemål och förslag från socionomutbildningarna själva och deras samarbetsorganisation FSSOC som bygger på att man vill förlänga utbildningen.

– Vi önskar resurser till ökade möjligheter till vidareutbildning och specialistutbildning i socialt arbete inom till exempel området barn och unga. Det finns också önskemål om en förlängd socionomutbildning med möjlighet till specialisering inom olika områden. I nuläget finns bara en specialisering med legitimation och det är kuratorsutbildningen.

Forskning som påverkar utbildningen

Vid Linnéuniversitetet bedrivs både forskning och utbildning om ungdomskriminalitet och ungdomsgäng, vilket har en naturlig plats i socionomutbildningen.

– Det finns ett annat intresse för frågan hos studenterna idag jämfört med tidigare. Och vi har också forskningsprojekt och doktorander inom området barns utsatta miljöer. Där har vi utbildning på avancerad nivå och det är ganska många av våra studenter som väljer att läsa just om barns och ungdomars situation.

- -

Läs även debattartikeln i Svenska dagbladet: ”Ett populistiskt ingrepp i socionom­utbildningen”.