Medalj: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Professor Hubert Fromlet: Viktiga ekonomipristagare 2022

Den 10 oktober tillkännagavs att det är tre ekonomer som får dela på årets Nobelpris i ekonomi. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går till Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig för forskning om banker och finanskriser.

Årets ekonomipristagare har väsentligt förbättrat vår förståelse av bankernas roll för ekonomin, särskilt vid finanskriser. Deras forskning visar bland annat varför det är så viktigt att undvika att banker kollapsar, skriver Kungl. Vetenskapsakademien i sin motivering.

Rätt forskningsområde

Hubert Fromlet är affilierad professor vid Linnéuniversitetet och forskar inom internationell ekonomi, med fokus på Östersjöregionen och de större asiatiska ekonomierna som till exempel Kina, Indien och Japan. För honom kom vinnarna inte som någon överraskning.

– Undvikandet av bank- och finansmarknadskriser tillhör den ekonomiska politikens viktigaste uppgifter. Dylika kriser kan ofta ha svåra och långvariga konsekvenser. Därför är det rätt att dessa forskningsområden belönas med årets ekonomipris genom Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig, säger Hubert Fromlet och fortsätter:

– Ekonomisk politik bör inte enbart bedrivas för en bättre framtid, utan också för att se till att större ekonomiska och finansiella olyckor kan undvikas.

– Douglas Diamond har funnits på min kandidatlista i många år, Philip Dybvig fram till nyligen också. Diamond fanns till och med på min senaste lista. Ben Bernanke tog jag bort efter relativt kort närvaro på grund av hans – enligt mitt synsätt – för inkonsekventa roll som chef för USA:s centralbank under den senaste globala finanskrisen. Jag tyckte att han var för passiv – framför allt avseende finans- och banktillsyn, och samtidigt för aktiv som pådrivande kraft för den senare globalt överdrivna ”quantitative easing”-ansatsen.

– För framtiden hoppas jag att förståelsen för bankkriser och vettiga regleringar bör förbättras inte enbart i de så kallade tillväxtländerna, utan även i Kina med sin bristande statistik och transparens på finansmarknaden. Årets ekonomipristagare bör leda till mer eftertanke, avslutar Hubert Fromlet.