Uppslagen bok

Professor Mikko Laitinen ny ledamot i Finlands Vetenskapsakademi

Finska Vetenskapsakademien har nästan 900 finska medlemmar och 170 externa medlemmar som representerar toppen i sitt yrke. I våras valdes Mikko Laitinen, professor i engelsk lingvistik vid Linnéuniversitetet och Östra Finlands universitet till ny ledamot.

Alla medlemmar av Vetenskapsakademien ska ha bevisad spetskompetens inom sitt akademiska forskningsområde. Sedan 1919 har det varit sed att den slutliga omröstningen om valet av nya medlemmar äger rum vid det konstituerande mötet i april.

Mikko Laitinen har varit en drivkraft för att bygga upp den dataintensiva digitala humanistiska forskningen vid Linnéuniversitetet och är en av koordinatorerna för forskargruppen kring detta ämne inom Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA – Data Intensive Sciences and Applications.

"Denna nominering betyder mycket eftersom den endast sker via inbjudan och föreningen bjuder in forskare som representerar toppen inom sitt yrke, och medlemmarna har visat excellens inom sitt eget område av akademisk forskning. Det är en stor ära att bli inbjuden. DISA med sina multidisciplinära kontakter har möjliggjort ett nytt steg i min forskning som kombinerar digitala och beräkningsmetoder med min humanistiska bakgrund. Jag jobbar nu med forskningsfrågor som jag inte visste fanns för fem år att sedan”, säger Mikko Laitinen.

För mer information om Finlands Vetenskapsakademi

För mer information om dataintensiv digital humaniora vid Linnéuniversitetet: Data Intensive Digital Humanities