Katarina Rupar Gadd, Brijesh Mainali, besökarna samt Krushna Mahapatra

Professorer från Nepal och Indien gav perspektiv på energifrågor

Fyra professorer deltog i en workshop om energieffektivitet, förnybar energi och hållbarhet, samt föreläste på olika pågående kurser vid fakulteten för teknik.

Förra veckan besökte professorerna Hari Neopane och Sunil Lohani från Kathmandu University (KU) i Nepal och Naqui Anwer och Aviruch Bhatia från TERI School of Advanced Studies (TERI SAS) i Indien Linnéuniversitetet. De deltog i workshopen Developing country perspective on energy efficiency, renewable energy and sustainability som anordnades 12 maj 2022. Ett 30-tal deltagare från olika institutioner och fakulteter deltog i workshopen. Delegaterna från TERI SAS föreläste även i olika pågående kurser vid Institutionen för byggd miljö och energiteknik och Institutionen för elektroteknik.

bild från en av föreläsningarna

Hari Neupane pratade om sedimenterosion i hydroturbiner. Han lyfte fram Turbine Testing Lab (TTL) vid KU och belyste de faktorer som påverkar sedimenterosion och ekonomiska konsekvenser av sedimenterosion. Sunil Lohani presenterade vägar till 100 procent förnybar energi i Nepal. Han betonade att inte förlita sig enbart på resurser i form av vattenkraft, utan att också fokusera på att utnyttja potentialen för solenergi och lagring av vattenkraft utanför floder, för att minimera effekterna av klimatförändringar på Himalaya-baserade floder.

Naqui Anwer talade om Indiens erfarenheter av hållbar utveckling av infrastruktur inom områdena förnybar energi och transport, medan Aviruch Bhatia diskuterade att energikoder för byggnader och gröna byggnader, med målet att göra byggnader energieffektiva. De gjorde deltagarna medvetna om de tekniska och politiska åtgärder som Indien har antagit under åren. Båda diskuterade också de utmaningar man som står inför och möjliga lösningar för en väg framåt för att uppnå de dynamiska hållbarhetsmålen i Indien.

Besöken gjordes möjliga av Linnaeus-Palme-programmet. Värd för delegaterna från Nepal var docent Brijesh Mainali och för delegaterna från Indien professor Krushna Mahapatra.