Team UNESCO Chair on Heritage Futures

Femte året med Unescoprofessuren i 'Heritage Futures'

En ny rapport omfattar det femte året för Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet. Bland årets höjdpunkter finns flera globala initiativ som professuren kunde bidra till med perspektiv på 'Heritage Futures'. Medlemskapet i Climate Heritage Network är viktigt för detta arbete.

Cornelius Holtorf har bland annat varit rådgivare till en pilotstudie om 'foresight' vid International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM). När 'foresight' och kulturarv diskuteras alltmer är det av stor vikt att förklara betydelsen av 'Heritage Futures' – vilket är vad teamet bakom Unescoprofessuren har arbetat med i en ny animation.

Animation: What are Heritage Futures and why do they matter?

Grundidén förklaras för alla i denna animation. Den skapar förståelse för varför det är viktigt med framtidskompetens för de som arbetar i kulturarvssektorn (2 min, engelska med textning, 2022). Tillgänglig på Unescoprofessurens YouTube channel: ‘Heritage Futures’ youtube.com/@HeritageFutures

Om Unescoprofessurer

Unescoprofessurer (UNESCO Chairs) behandlar viktiga utmaningar i samhället. Professurerna fungerar som tankesmedjor och brobyggare mellan den akademiska världen, civilsamhället, lokala samhällen, forskning och beslutsfattande, genererar innovation genom forskning, ger underlag för politiska beslut och tar initiativ till ny utbildning. Unescoprofessuren i 'Heritage Futures' vid Linnéuniversitetet är en av åtta professurer i Sverige och den enda inom kulturområdet.

'Heritage Futures' handlar om kulturarvets roller i relationerna mellan nuvarande och framtida samhällen. Vi arbetar med att globalt öka framtidskompetensen ('futures literacy') för de som arbetar i kulturarvssektorn, och utvecklar strategier som förbättrar hur kulturarv formar framtiden. Vi ställer frågor som: Vilka framtider bevarar vi kulturarvet för? Vilket kulturarv kommer att hjälpa framtida generationer att lösa viktiga utmaningar?