skjortärm med polisemblem

Tre projekt beviljas medel för forskning om polisiärt arbete

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete har nu beslutat vilka forskningsprojekt som får vara med och dela på de 600 000 kr som utlystes.

Tabell över beviljade medel

Samtliga projektledare kommer att delta i ett seminarium den 15 november där de presenterar sitt projekt. Håll utkik i kalendendariet för mer information!