Malin.Löfving och Steffen.Landscheidt

Projekt undersöker förutsättningar för effektiv återtillverkning i möbelföretag

Hur kan företag möta en ökad efterfrågan på återtillverkade möbler i offentlig sektor? Och hur påverkar återtillverkning företagens affärsmodeller och produktion? Just nu pågår ett projekt som undersöker förutsättningar för återtillverkning inom möbelindustri.

Offentlig sektor är en stor konsument av möbler. I projektet Kartläggning av förutsättningar för effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö, undersöker Mirka Kans och Peter Almström (Chalmers tekniska högskola), Malin Löfving, (Träcentrum i Nässjö) samt Steffen Landscheidt (Linnéuniversitetet) kunskapsläget inom forskning kring återtillverkning just nu. Detta görs genom såväl teoretisk kartläggning i litteratur som genom att identifiera företag som arbetar med återtillverkning och intervjua dem.

– Det pratas ofta om återbruk, men inte så mycket om återtillverkning, säger Steffen Landscheidt, projektkoordinator. Vi behöver lyfta området återtillverkning inom möbelindustrin, för att förlänga produkternas livslängd istället för att möbler slängs. På så sätt kan vi bidra till en cirkulär ekonomi.

Med återbruk avses oftast att hitta nya användningsområden för äldre möbler. Återtillverkning däremot, handlar istället om att begagnade möbler tas tillbaka av ursprungsproducenten och renoveras. Återtillverkning sker idag i relativt liten skala, samtidigt som efterfrågan av återtillverkade produkter ökar från kunder i offentlig sektor. Producentföretagen ser återtillverkning som en viktig fråga men saknar ofta effektiva produktionsstrategier för att möta denna efterfrågan.

– Det var så det började. Idén till projektet kom från ett studentarbete i ett samverkansprojekt, KVIST (Kompetensväxel inom skog och trä). Där undersökte en grupp studenter hur återtillverkning påverkar produktionen, och hur återtillverkning och nyproduktion kan samsas under samma tak, berättar Malin Löfving som även projektleder KVIST.

Eftersom återtillverkning och nyproduktion egentligen är olika processer ur produktionssynpunkt, kan det krävas såväl nya affärsmodeller som förändrade produktionsstrategier för företagen, något som alltså nu undersöks närmare.

Projektet är en förstudie och forskarna kommer söka medel för större projekt framöver.

– Vi hoppas att detta bara är starten för att öka kunskapen om återtillverkning av trämöbler. Målet är att öka kunskapen om återtillverkning av möbler hos regioner och kommuner i offentlig sektor. Om vi kan hitta goda produktionsstrategier för effektiv återtillverkning trä- och möbelföretag i Sverige, kan det bidra till en cirkulär ekonomi, avslutar Malin.

Läs mer om projektet: https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-kartlaggning-av-forutsattningar-for-effektiv-atertillverkning-av-mobler-i-offentlig-miljo/

Läs mer om studenternas arbete i KVIST: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2022/kvist-studentintervju-mobelforetag/