Tre personer med penna i handen

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stärka länen och göra dem än mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

Högupplösta pressbilder för nedladdning >>
Fotograf: Johannes Rydström, Linnéuniversitetet

Samverkansavtalet som signerats av rektor Peter Aronsson, Kalmars och Kronobergs båda regiondirektörer Ingeborg Eriksson och Martin Myrskog, är en tydlig avsiktsförklaring för att ytterligare stärka det regionala ledarskapet. Avtalet ger en gemensam plattform att arbeta utifrån och visar att samverkan mellan parterna är viktig.

Avtalet utgår från tre huvudområden: utbildningssamverkan, forskningssamverkan och samhällsnytta.

– Linnéregionen stärks genom samarbete över gränserna. Utvecklingen blir starkare och vi blir mer attraktiva för studenter och anställda, medborgare och besökare. För Linnéuniversitetet är samarbetet också ett sätt att nå ut med kunskap och innovation, därmed sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, säger rektor Peter Aronsson.

Där finns också fyra utpekade målområden, vars syfte är att lyfta parternas gemensamma prioriteringar. Avtalet ska främja hållbar samhällsutveckling, god hälsa och livskvalitet, stärka länens innovationskraft och entreprenörskap, samt göra Kalmar och Kronoberg till konkurrenskraftiga och attraktiva län.

– Att samverka inom utbildning och forskning och med samhällsnytta i fokus är angeläget om vi ska kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården samt den regionala utvecklingen står inför. Tillsammans blir vi starkare, säger Ingeborg Eriksson.

God hälsa och livskvalitet är ett viktigt samverkansområde och framtiden kräver att vi drar nytta av digitaliseringen och e-hälsans fördelar för en nära vård. En samverkan kring målområdena som berör grön omställning, socialt utanförskap, entreprenörskap, innovationskraft och att verka för att fler studenter stannar är centrala.

– Vi har haft mycket samverkan med Linnéuniversitetet under många år inom allt från projekt och satsningar till utbildningssamverkan. Samverkan med universitetet i länet är väldigt viktig för oss som organisation och för länets hållbara utveckling, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Han understryker också vikten av att i större utsträckning ta till vara på kvalificerad kompetens och kunskap från universitetet och ser att det här strategiska avtalet bidrar till det genom närmare relationer mellan de tre organisationerna.

Kontakt

Peter Aronsson, rektor, 0470-76 74 98, peter.aronsson@lnu.se
Ingeborg Eriksson, regiondirektör Kalmar, 0480-841 96, ingeborg.eriksson@regionkalmar.se
Martin Myrskog, regiondirektör Kronoberg, 070-984 45 60, martin.myrskog@kronoberg.se