Gruppbild nordiska rektorer

Rektor Peter Aronsson i Bryssel – unikt tillfälle att samverka med nordiska akademier och EU:s beslutsfattare

Rektor Peter Aronsson har varit i Bryssel på Nordic University Days. Där deltog han, tillsammans med 62 rektorer och pro-rektorer från Island, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Syftet är att tillsammans forma vägen framåt för att förena forskning, utbildning och innovation för att möta framtidens samhällsutmaningar.

Konferensen pågick i två dagar (26-27 september) och utöver rektorer och prorektorer deltar EU-representanter från både kommission och parlament. Således ett unikt tillfälle för Linnéuniversitet, att i sällskap med de nordiska lärosätena, få visa upp sig och presentera sina strategier och visioner för EU:s beslutsfattare.

– EUI (European University Initiative) är ett centralt verktyg för att vi ska kunna samarbeta, utforska, lösa problem och därmed bygga en hållbar framtid. Det är idag viktigare än någonsin när både akademiska och demokratiska värderingar är under attack över hela världen, säger Peter Aronsson.

Centralt för konferensen har varit sex prioriterade ”key messages”:

  1. Academic freedom and values; a priority for Nordic universities
  2. Science-based policy making
  3. Joint implementation of the European Research Area and European Education Area
  4. Research and education based on excellence
  5. Universities in a global landscape
  6. The future of EU research and innovation programmes: excellence and openness

– Det här en strategi som passar Linnéuniversitetets och EUniWells gemensamma arbete för att förstärka kraften i Open Science.

På talarlistan fanns bland annat Torbjörn Haak, Sveriges EU-ambassadör, Vanessa Debiais-Sainton, avdelningschef på EU:s generaldirektorat för högre utbildning och Maria Cristina Russo, EU-kommissionens generaldirektör för forskning och innovation. Huvudtalare var EU-kommissionens vice ordförande Margrete Vestager.

Efter avslutad konferens fortsatte Lärosäten Syd dialogen tillsammans med representanter från de danska universiteten.

Nordic University Days arrangeras av Association of Nordic Universities och konferensen I Bryssel är den andra i ordningen. Den första hölls i Danmark 2019.

Mer information