Rörelsecoach, för rörelserika skolor

Rörelsecoach för rörelserika skolor – kursstart våren 2023

I satsningen samverkar RF-SISU Småland med Linnéuniversitetet och genomför en gemensam utbildning för personer som är verksamma i skolan och vill bli ”rörelsecoacher”. Ansökan inför vårens utbildning är nu öppen.

Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Som rörelsecoach är uppgiften att vara den som motiverar och driver på övriga på arbetsplatsen att jobba med rörelse. Rollen innebär också att arbeta med planering och genomförande av övningar.

Rörelsecoach, kursstart våren 2023

  • Kursen är kostnadsfri och ger vid godkänt resultat 7,5 högskolepoäng. Du blir rörelsecoach på din skola och de uppgifter du genomför i kursen är direkt inriktade på verksamhetsutveckling på din egen skola.
  • Du kan välja att anmäla dig till vårens kurs i Värnamo eller Västervik.
  • Kursperiod: vecka 4/23- vecka 22/23
  • Kursen bedrivs på kvartsfart och går utmärkt att kombinera med ditt arbete. Förutom två fysiska träffar (27/2 och 25/4 i Värnamo eller 28/2 och 24/4 i Västervik kl. 13-18) genomförs tre träffar på distans (26/1, 29/3 och 31/5 kl. 15-18) på hemmaplan och med hjälp av en webbstudieplats.
  • 30 platser för pedagoger på skolor i Småland.
  • Anmälan till kursen görs av rektor på skolan och vi ser helst att skolan anmäler flera deltagare för att den framtida Rörelsesatsningen i skolan ska bli hållbar.
  • Sista anmälningsdag är den 1/12 2022 via denna länk och antagningsbesked skickas ut till de antagna senast den 15/12 2022.

Rörelsesatsning i skolan – stöd och material

Stöd och material för satsningen finns samlat på webben som riktar sig till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta. Via länkarna nedan finns också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje.

Kontaktpersoner

Linnéuniversitetet
Åsa Wiberg, kursansvarig
asa.e.wiberg@lnu.se                                   

RF-SISU Småland
Cecilia Wilhelmsson               
cecilia.wilhelmsson@rfsisu.se