Studenter i grupp

Så lyckas du med dina studier - föreläsningsserie

Goda studievanor är en förutsättning för framgångsrika studier. Våra föreläsningar hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare.

Föreläsningarna sänds via Zoom och riktar sig till dig som är ny student, men även andra studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Studenthälsan och Sektion högskolepedagogik.

Läs mer om information, program och anmälan.