renskiljning

Gunlög Fur invald som ledamot i sanningskommission för det samiska folket

Sanningskommissionen ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket.

Sametinget lämnade i juni 2019 över en hemställan till regeringen om att etablera en oberoende sanningskommission. Sametinget har därefter genomfört en förankringsprocess och redovisat områden som samerna anser bör granskas av kommissionen.

Regeringen beslutade i november 2021 att inrätta en sanningskommission som ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning. Regeringen och Sametinget är eniga om behovet av kartläggning och granskning, inte minst som tidigare oförrätter än idag påverkar relationen mellan olika samiska grupper och mellan samer och den svenska staten.

Ledamöter som utsetts är:

Anna-Lill Drugge, fil.dr. - ledamot
Gunlög Fur, professor - ledamot
Marie B Hagsgård, internationell expert - ledamot
Patrik Lantto, professor - ledamot
Marianne Liliequist, professor emerita - ledamot
Britta Marakatt-Labba, konstnär - ledamot
Bertil Marklund, fil.dr. - ledamot
Jonas Monié-Nordin, docent - ledamot
Ulf Mörkenstam, professor - ledamot
Mikael Svonni, professor emeritus - ledamot
Eivind Torp, docent - ledamot
Laila Susanne Vars, fil.dr. - ledamot