Övre raden från vänster: Tamara Ann Tinner, Brinda Kumar, Maria Hasfeldt och Martin van der Linden. Nedre raden från vänster: Elliott Berggren, Franklin Martinez och Beatriz Carlsson Pecharromán

Sju nya doktorander inom global humaniora

Nu är de på plats, de sju doktoranderna som i höst börjar på den nya tvärvetenskapliga forskarutbildningen i global humaniora på fakulteten för konst och humaniora.

– Vi gjorde en bred internationell utlysning och fick över 100 sökande, berättar Stefan Amirell, professor i historia, som är programansvarig. Vi valde ut de bästa och har fått en mycket spännande och diversifierad grupp med doktorander från fem länder; Colombia, Danmark, Indien, Schweiz och Sverige.

Global humaniora är ett nytt forskningsområde – tvärvetenskapligt och globalt med en humanistisk ton, där framtidsstudier är en viktig del.

– Hos oss spänner forskarutbildningen i global humaniora över ämnena historia, religionsvetenskap, litteraturvetenskap (inklusive språkämnen med litteraturvetenskaplig inriktning) och arkeologi. Den här gången blev det tyvärr ingen doktorand i arkeologi, men jag hoppas det blir nästa gång. Förhoppningen är att vi ska kunna anta minst fem nya doktorander om två år.

– Vi betonar att detta är en internationell forskarutbildning av hög kvalitet med ett ambitiöst kurspaket och regelbunden seminarieverksamhet, säger Stefan Amirell.

– Att de sju doktoranderna börjar samtidigt gör också att det skapas en livlig och stimulerande forskarutbildningsmiljö. Dessutom bidrar doktoranderna till forskningsmiljön vid fakulteten för konst och humaniora, bland annat genom att alla är knutna till ett LNUC. Fem är knutna till LNUC for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och två till LNUC for Intermedial and Multimodal Studies.  

Fakulteten för konst och humaniora finansierar utbildningen för fem av doktoranderna, varav en också är knuten till Nationella forskarskolan i historiska studier. Två doktorander finansieras av LNUC Concurrences.

Läs mer om den nya forskarutbildningen i global humaniora här. 

Doktoranderna och deras ämnen (huvudhandledare inom parentes)

Historia

Brinda Kumar
Eastern Himalayan Borderlands: Region, Community, Labour and Environment in 20th century India
(Gunnel Cederlöf, professor i historia)

Franklin Martinez
Cattle in the Americas: A Comparative Study of the Presence of Cattle between 1492 and 1620
(Gunnel Cederlöf, professor i historia)

Tamara Ann Tinner
Fashioning Philippine Muslim Indigeneity and the Multifaceted Indigenous Archive
(Stefan Amirell, professor i historia)

Religionsvetenskap

Maria Hasfeldt
Changes of Heaven (天): The Semiotic Value of “Heaven” in the Diagrams of The Mandate of Heaven by the Korean 16th Century Philosopher T’oegye Yi Hwang
(Stefan Arvidsson, professor i religionsvetenskap)

Martin van der Linden
Shinto and Soft Power: Pop-culture Diplomacy and Aesthetics of Religion in the Digital Age
(Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap)

Engelsk litteraturvetenskap

Elliott Berggren
Poetics of the Grotesque in Stephen Graham Jones’ Fiction
(Johan Höglund, professor i engelsk litteratur)

Litteraturvetenskap

Beatriz Carlsson Pecharromán
Comparative Analysis of the Effects of Imperialism on the Literary Aesthetics of Nostalgia
(Niklas Salmose, professor i engelsk litteratur)

 

Bildtext:
Övre raden från vänster: Tamara Ann Tinner, Brinda Kumar, Maria Hasfeldt och Martin van der Linden. Nedre raden från vänster: Elliott Berggren, Franklin Martinez och Beatriz Carlsson Pecharromán