Peter Skoglund vid registrering inför Skånk

SKÅNK – en konferens om skogens framtid

SKÅNK – en konferens om skogens framtid där forskningen, myndigheter, skogsbruket och civilsamhället möts.
• Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
• Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala området? Artificiell intelligens (AI)?
• Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

Den 5-7 april arrangeras SKÅNK av Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Uppsala universitet. Konferensen har en tydlig samverkansprofil där teoretiska perspektiv blandas medpraktiska insikter från skogs- och kulturarvssektorn. Över 130 personer finns på plats i Kalmar när skogsbruk och kulturarvsfrågor ska diskuteras.

-Det viktiga och unika med Skånk som konferens är att den har en tydlig samverkansprofil. Den lockar alltifrån etablerade akademiker till folk som arbetar på fältet med skogsfrågor och kulturarvsfrågor. Skånk var egentligen redan planerad att ske för ett år sedan men med Coronasituationen valde vi då att flytta fram. En digital konferens kändes inte lika intressant eftersom det är mötet mellan olika aktörer som är det viktigaste, säger Peter Skoglund vid Linneúniversitet.

Förutom föredragen i konferenssal beger sig deltagarna ut i fält.

Artificiell intelligens i Attsjö

Varje år skadas fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i samband med skogsbruk. Detta har uppmärksammats under lång tid, men trots stora insatser från myndigheter och skogsnäringen har det inte varit möjligt att komma till rätta med problemet. En viktig orsak är att det finns brister i informationen om lämningarnas placering och karaktär, viket gör det svårt att planera arbetet i skogen.

AI eller Artificiell intelligens erbjuder nya möjligheter att utifrån högupplöst höjddata identifiera fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Artificiell intelligens (AI)  innebär att tex datorprogram efterliknar naturliga intelligens, såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, planera och generalisera.

Skogsbruket och perspektiv för framtiden

I skogen runt Granhults kyrka diskuteras hur skogsbruket och skogens produkter kan utformas för att möta klimatförändringarna med ett klimatsmart skogsbruk. Det diskuteras också kring hur arbetet med att tillgodose de jämställda lagkraven på produktion av skog och skydd för natur och kulturmiljövärden. Det är viktigt att de olika aktörerna och intressenterna kan mötas, ha dialog och få förståelse för varandras förutsättningar för att nå lösningar.

Stensjö by

Runt Stensjö by pågår ett restaureringsarbete med att försöka återskapa det utseende och det nyttjande utmarken hade kring sekelskiftet 1900. Deltagarna diskuterar de frågor och utmaningar som vi ställs inför nu och i framtiden när det gäller skogen som kulturlandskap.

Här kan du läsa mer om Skånk.