Akademisk högtid

Skolforskare får pris på Linnéuniversitetets Akademiska högtid 2022

Skickliga forskare och lärare uppmärksammas när årets Akademiska högtid äger rum den 25 mars. Flera av personerna som prisas är engagerade i Linnéuniversitetets lärarutbildning och skolsamverkan.

Akademisk högtid är Linnéuniversitetets stora årliga högtid. Under högtiden promoveras nyblivna doktorer och hedersdoktorer, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut. Under högtidsveckan håller professorerna installationsföreläsningar i Kalmar och Växjö.

Mer information om Akademisk högtid 2022

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar fredag 18 mars och i Växjö måndag 21 mars!

Hanna Palmér

Lärarutbildningens dekan Hanna Palmér är en av förra årets nya professorer. Föreläsning: Toddlare matematiserar i förskolan – vad, hur, varför?

Ewa Bergh Nestlog

Ewa är professor i svenska språket med didaktisk inriktning och har lång erfarenhet från lärarutbildningen och skolsamverkan.
Föreläsning: Ämnesspråk – en fråga om kunskapsinnehåll och lärande i skola och högre utbildning.

Maria Hedlin

Maria är professor i pedagogik och hennes forskningsfokus är könsteoretiska frågor.
Föreläsning: ”Första praktiken var en chock!”: Yrkeselever om sexuella trakasserier från gäster och patienter.

Johan Malmqvist

Johan är professor i pedagogik. Forskningen är specialpedagogiskt orienterad med särskilt fokus på inkludering och likvärdighet.
Föreläsning: På väg mot en ökad förståelse för skolsvårigheter.

Maria Lindgren

Lektor Maria Lindgren prisas för att ha gjort framstående insatser för samhällelig drivkraft. Maria har bland annat varit ledare för forskningsprojekt på Centrumskolan i Växjö.

Motivering:
”Maria Lindgren har både som forskare, men i synnerhet som akademisk ledare, varit en pionjär avseende samverkan mellan forskning, utbildning och omgivande samhälle. Hennes visionära arbete har medfört att Institutionen för svenska språket är nationellt ledande avseende uppdragsutbildningar. Hon har också varit primus motor i våra utbildningars synnerligen framgångsrika och uppskattade samverkan med lokala och regionala samverkanspartners. Hon har också satt en stark prägel på Linnéuniversitetets ledarskapsutbildningar och därmed också på Linnéuniversitetets framtid.”

Linda Fälth

Docent Linda Fälth undervisar lärarstudenter och forskar om dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter. Linda får ett förtjänsttecken för framstående lärare med pedagogisk skicklighet.

Motivering:
”Linda Fälth är en framstående, mycket uppskattad och engagerad lärare. Hon är en god pedagog och en skicklig föreläsare. Fälths insatser i utbildning om läs- och skrivsvårigheter är av väsentlig betydelse för såväl lärarstudenter som för verksamma lärare. Lindas kurser stimulerar till ett aktivt lärande, där Linda ständigt finns som stöd. Forskning och undervisning om dyslexi och olika innovativa sätt att stödja elevers utveckling går hand i hand.”

Akademisk högtid 2022