Människor i skogen

SLU och Linnéuniversitetet tar plats i runda bordssamtal om samverkan mellan forskning och myndighet

Rektor Peter Aronsson är en av 14 inbjudna deltagare i det runda bordssamtal som initierats av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm onsdagen 14 september. Fokusfrågorna för samtalet är kopplade till klimat och sårbarhet och hur forskning och ny kunskap inverkar på politikens inriktning inom de gröna näringarna.

Behovet av att relevant forskning och ny kunskap snabbt implementeras för att stärka myndigheternas bidrag till förändring och omställning är stort. Syftet med samtalet är att skapa en bild av nuläge, identifiera områden som behöver stärkas för att öka omställningstakten och på vilket sätt skulle det behöva ske.­

– Jag är glad över att få delta i en central diskussion med andra aktörer som skapar kunskap och styr över skogliga frågor. Med vår satsning på skogens många värden i The Bridge-samarbetet med IKEA och Södra, gör vi ett ambitiöst lyft i forskningen runt skogen, säger rektor Peter Aronsson.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) dominerar stort när det gäller forskningsresurser, men Linnéuniversitet står för så mycket som 30 procent av alla skogliga utbildningar i Sverige, men har tidigare inte haft matchande forskningsresurser.

De gröna näringarna måste ställa om för att framledes bli mer anpassningsbara och hållbara. Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter därför både bred och djup kompetens inom olika discipliner.

– Samarbete och erfarenhetsutbyte i frågor som rör denna för landet centrala resurs med många ibland konkurrerande användningsområden bör vara högt prioriterade både för landet och EU, konstaterar Peter Aronsson.

Moderatorer för samtalet är Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap och Allmänhet och Jens Mattsson, generaldirektör FOI, båda ledamöter i KSLA:s Forskningsutskott.

Inbjudna deltagare:

 • Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen
 • Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
 • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Ann Lindberg, generaldirektör Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket
 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket,
 • Olof Johansson, avdelningschef Jordbruksverket
 • Joakim Malmström, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet
 • Göran Enander, landshövding Uppsala län
 • Anna Olofsson, länsråd Örebro län
 • Johanna Sandwall, länsråd Södermanlands län
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Maria Knutson Wedel, rektor Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitet