Lnuc bc sidbild

Spetsforskningscenter inom biomaterialkemi säkrar finansiering

Spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry får fortsatt finansiering för den kommande femårsperioden, efter beslut av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson. Vid centret sker internationellt framstående forskning om bland annat immunförsvar, biomaterial och datorsimulerad cancerforskning.

Rektorsbeslutet innebär att centret beviljas fortsatt finansiering om totalt nio miljoner kronor för åren 2023–2027. Beslutet förutsätter att fakulteten för hälso- och livsvetenskap under samma period fortsätter finansiera centret med sammanlagt 17,8 miljoner kronor.

Finansieringen möjliggör fortsatt utveckling av internationella och nationella samarbeten, samt utbildning och rekrytering av fler unga forskare.

– Vi kommer att fortsätta inom våra huvudområden med ett övergripande syfte att utveckla nya smarta material som kan efterlikna eller integreras i biologiska system, till exempel människokroppen. Andra användningsområden för sådana smarta material är inom olika typer av sensorsystem. Flera av centrets projekt har redan nu resulterat i kommersiellt tillgängliga produkter inom diagnostik och terapi, säger Kristina Nilsson-Ekdahl, professor i immunologi och forskningsledare vid centret.

Flera projekt relaterade till pandemin

Beslutet om fortsatt finansiering kommer efter en extern utvärdering som fastslår att forskningscentret visat fortsatt mycket goda resultat i internationell jämförelse.

– Bredden av vår verksamhet blev speciellt tydlig under första delen av pandemin när flera av centrets grupper snabbt blev engagerade i olika COVID-relaterade projekt, såsom utveckling av nya principer för kvantifiering av anti-spike-antikroppar och kartläggning av tidigt immunsvar mot Cov-2 med möjlig terapi med redan godkända läkemedel, säger Kristina Nilsson-Ekdahl.

 

Mer information:

Läs mer om forskningen vid Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry.

 

Om Linnaeus University Centres

Linnaeus University Centres (Lnuc) utgör Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer. Forskningen som bedrivs inom dessa fem center ska hålla högsta kvalitet samt ha en nationell och internationell lyskraft. Centren finansieras genom fakulteterna samt särskilt avsatta medel från universitetsstyrelsen, som rektor beslutar om.