Linnéuniversitetet Kalmar

Spetsforskningscenter om big data och AI får förlängd finansiering

Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (Lnuc DISA) som arbetar med big data och AI (artificiell intelligens), det vill säga insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder, får fortsatt finansiering med totalt 16 miljoner kronor under fyra år. Utöver detta säkrar fakulteterna upp med ytterligare 40 miljoner för forskningstid.

DISA bidrar med unika kompetenser till att framgångsrikt kunna möta hållbarhetsutmaningar i Kunskapsmiljöer Linné, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

I första finansieringsperioden har DISA lagt grunden för tvärvetenskaplig forskning inom sitt område. Man tillämpar teknologier som maskininlärning, datavisualisering och statistik inom ett brett spektrum av tematiska områden som till exempel: bygg, skog, e-hälsa, språk, fysik, maskinteknik, och samhällsvetenskap. Forskarna har dessutom skapat ett beräkningscentrum som klarar av de stora datamängder och tunga beräkningar som behövs inom big data och AI-forskning. DISA har ett starkt och nära samarbete med företag och organisationer i samhället, främst genom sin industriforskarskola Data Intensive Applications (DIA) som finansieras av KK-stiftelsen och näringslivet.

I den nya finansieringsperioden kommer man inom DISA att fokusera på ett aktivt deltagande i ansökningar till både nationella nätverk och forskningsnätverk samt infrastrukturer och projekt inom EU för att öka synligheten nationellt och internationellt. Internt fortskrider arbetet med att profilera spetsforskningsmiljön och öka dess akademiska excellens inom big data och AI med fokus på synergier mellan kärnteknologier och tematiska områden. Man jobbar för närvarande med ett flertal projektansökningar och med nya företag som vill anställa nästa generation doktorander i industriforskarskolan DIA.

– Vi är stolta över att få erkännandet som ett centrum för spetskompetens på Linnéuniversitetet från de externa granskarna och från universitetsledningen efter allt hårt arbete under de senaste fem åren, säger Welf Löwe, forskningsledare för DISA. Drygt 50 forskare och administratörer har bidragit till detta och vi är glada över att få möjligheten att visa den fulla potentialen av big data och AI-teknologier och av DISA som en plattform för att profilera våra forskare, forskningsområden och universitetet.

Om Linnaeus University Centres

Linnaeus University Centres (Lnuc) utgör Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer. Forskningen som bedrivs inom dessa fem center ska hålla högsta kvalitet samt ha en nationell och internationell lyskraft. Centren finansieras genom fakulteterna samt särskilt avsatta medel från universitetsstyrelsen, som rektor beslutar om.