tomma stolar

Stanna hemma vid symptom

Vi har alla ett stort eget ansvar när det gäller att bidra till minskad smittspridning genom att hålla avstånd och inte bidra till klungbildning och trängsel, särskilt vid in- och utpassagen till salarna.

Har du symptom, är du i hemkarantän eller har du bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, det gäller även dig med lindriga symptom och dig som är vaccinerad.

Vad gäller vid salstentamen?

Kommer du till en salstentamen och visar tydliga symptom kan tentavärdarna avvisa dig från tentan. Tentamensvärdarna bär nu munskydd, och i tentamenssalarna finns möjlighet även för dig som student att få munskydd. Där finns även handsprit. 

Linnéuniversitetet ger minst ett (och ibland fler) omtentatillfällen i anslutning till kursen för dig som inte kan delta vid ordinarie tentatillfälle på grund av symptom, sjukdom eller hemkarantän.