Stärk ert företags utvecklingsresa med en industridoktorand inom AI/Data/IT

Stärk ert företags utvecklingsresa med en industridoktorand inom AI/Data/IT

I mars 2020 startades industriforskarskolan DIA (Data Intensive Applications). Under fas ett medverkar sju företag Volvo CE, Virtual Manufacturing, Electrolux Professional, Softwerk, Combitech, HL Design och SKF med totalt nio doktorander. Nu finns möjlighet att söka för ett andra intag med max elva nya doktorander.

En industridoktorand vid industriforskarskolan är anställd av ett företag och inskriven som doktorand vid Linnéuniversitetet. Det kan handla om en person som redan är anställd hos er, eller att ni vill satsa på en nyrekrytering. Ni står för doktorandens lön och lite handledningstid. Företaget får ett bidrag på 240 000 kr per år från KK-stiftelsen.

Vi formulerar fokus för forskningsinriktningen gemensamt - det ska ligga i linje med er interna utveckling. Det övergripande temat ska ha en koppling till dataintensiva tillämpningar och vara långsiktigt så att det blir en röd tråd för doktoranden.

Ansökan om finansiering för forskarskolan skickas till KK-stiftelsen senast 8 september, beslut tas i december 2022. Rekrytering av doktorand kan påbörjas kvartal 1 och kan pågå under hela 2023. Doktoranden påbörjar sedan sina doktorandstudier från kvartal 2, 2023.

Man kan självklart ansluta senare också men då går man miste om stödet från KK-stiftelsen och får då stå för hela lönekostnaden själva. Är ni intresserade så träffar vi (Welf Löwe, ledare för DIA och Diana Unander, koordinator) gärna er för en öppen diskussion inom kort, vi är ganska flexibla och anpassar oss efter er.

Fakta om vad det innebär rent konkret

 • Doktoranden blir antagen för forskarstudier hos oss på Linnéuniversitetet. Vi står för handledartid, kursutbud, gemensamma möten etc.
 • Fördelning av tid – 20% studietid, 60% utvecklingsfokus (forsknings- och företagsrelaterat), 20% fri tid för er att disponera. Doktoranden spenderar majoriteten av sin tid på plats hos er.
 • Doktoranden har en individuell studieplan som uppdateras på detaljnivå på årlig basis (ev. två gånger vid behov).

Styrgruppen för industriforskarskolan DIA

 • Per-Olof Danielsson, Head of Virtual Product Development, Volvo Construction Equipment, ordförande
 • Dorothee Millon, Field Quality Manager, Electrolux Professional,
 • Torbjörn Danielsson, CEO and Business development, Virtual Manufacturing,
 • Senadin Alisic, Strategy Advisor and Industry PhD student, Combitech Sweden,
 • Jesper Andersson, Dekan, Fakulteten för Teknik, Linnéuniversitetet
 • Lars Håkansson, Prefekt, Institutionen för maskinteknik, Linnéuniversitetet
 • Niklas Malmros, VD, Sigma Technology Solutions, (adjungerad)
 • Margrethe Hallberg, Digitalization Coordinator for Product Introductions, Scania, (adjungerad)