Tornet på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet

Stipendier till 24 sjöfartsstudenter

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse har i år delat ut sammanlagt 70 stipendier till sjöfartsstudenter i Finland och Sverige som var och en får 1 000 euro. Av dessa återfinns 24 studenter på Linnéuniversitetet.

Det är stiftelsens styrelse som meddelar att de i år delar ut sammanlagt 70 stipendier á 1 000 euro till studerande i Finland, Sverige och på Åland.

– I dessa utmanande pandemitider är det glädjande att stiftelsen har möjlighet att öka antalet stipendier till studeranden över hela norden, säger stiftelsens ordförande Erik Holmberg i ett pressmeddelande.

Hela listan finns på stiftelsens hemsida.

Årets 70 stipendiater fördelar sig på följande lärosäten

  1. 25 på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg,
  2. 24 på Linnéuniversitet i Kalmar,
  3. 7 på Yrkeshögskolan Novia i Vasa,
  4. 5 på Högskolan på Åland,
  5. 4 på SAMK- Sydvästra Finlands universitet för tillämpad vetenskap 
  6. 3 på Aalto-universitetet i Esbo
  7. 2 på XAMK - Sydöstra Finlands universitet för tillämpad vetenskap

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse befrämjar sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och förvaltar skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som grundades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944.