Filmstudenter från europeiska universitet möts i Hamburg

Student från Linnéuniversitetet representerade Sverige i europeisk filmtävling

Andreas Skoglund läser filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. Nyligen representerade han Sverige för att, tillsammans med 25 filmstudenter från olika länder, bedöma och rösta fram årets film i European University Film Award (EUFA).

Att bli utvald av sitt lärosäte att resa till Hamburg och möta filmstuderande från andra länder tyckte Andreas var väldigt roligt.

– Det känns ärligt talat helt overkligt. Jag har alltid önskat att jag kunde få chansen att vara med om något som detta, säger han.

Andreas läser grundkursen i filmvetenskap och under delkursen samtida filmproduktion och distribution, ingår att diskutera EUFA-filmer, så Andreas kom väl förberedd.

– Under den nuvarande kursen har min lärare Dagmar Brunow, professor i filmvetenskap, ordnat workshops där vi, likt i Hamburg, hade diskussioner om alla fem nominerade filmer. Under dessa workshops antecknade vi våra tankar om varje film som jag sedan fick användning för i juryarbetet.

Juryn tittade på filmerna utifrån olika kriterier och Andreas fick nytta av de verktyg som han lärt sig under kursen i filmvetenskap.

– Titeln EUFA, European University Film Award, fungerade som vår mall för dessa kriterier. Det handlade om hur filmerna var relevanta för europeisk film, den bidrog också till diskussioner om hur filmerna talade till oss som studenter och hur relevanta de var för en modern tid. Till sist handlade det också om filmernas tekniska delar såsom regi, manus, skådespeleri, filmfotografi och redigering, förklarar han.

Juryarbetet och mötet med andra passionerade filmstudenter är något som Andreas tar med sig. 

– Det absolut roligaste med att sitta som en del av juryn var alla diskussioner man fick ha med resten av gruppen under workshoparna. Vi blev indelade i grupper som hela tiden ändrades, så vi fick nya perspektiv och åsikter. Det var intressant att få höra t.ex. hur någon älskade en av filmerna och gav övertygande argument varför och sen att få höra en annan person förklara varför hen ogillade den.

Andreas Skoglund står längst till höger i bild på gruppfotot.
Fotocred: eufa_filmsforfuture (IG)

Mer information

EUFA, European University Film Award delas ut årligen. Läs mer på EUFA.org.