Studenter från programmen inom freds- och utvecklingsstudier på övning.

Studenter deltog i Viking 22 – en multinationell stabsövning ledd av FN och NATO

Fyra studenter som läser freds- och utvecklingsprogrammet, på både grund- och avancerad nivå, vid Linnéuniversitetet har deltagit i den multinationella FN-övningen Viking 22. Övningen gick ut på att träna militärer, poliser och civila för att delta i fredsfrämjande insatser.

Studenterna Daniel Lind, Lisa Algotsson, Esther de Boer och Brian Bruggeman, blev alla nominerade att söka platserna av Manuela Nilsson som är ansvarig för ämnet vid Linnnéuniversitetet.

De tog chansen att söka och såg övningen som en möjlighet att lära sig mer om freds- och säkerhetsfrågor och att bygga nätverk inför kommande arbete inom området.

Under dagarna som övningen pågick, på en militärbas i Enköping, fick studenterna ta sig an olika roller. Alla fyra är nöjda med sin insats och är överens om att ha fått vara med i en simulerad fredsövning i en tid av osäkert världsläge, gav en extra dimension till upplevelsen.

Mer information:

  • Viking 22 är en datorstödd multinationell stabsövningen som ägde rum den 28 mars-7 april.
  • Övningen är ett samarbete i militära och humanitära insatser lett av FN och NATO.
  • Mer än 50 nationer och 70 civila organisationer tränades i militärt och civilt samarbete.

 

Jag fick umgås med människor från hela världen med de enligt mig häftigaste jobben som finns.

Daniel Lind, freds- och utvecklingsprogrammet

Roll: Civilsamhället


Vad var ditt uppdrag?

– Mitt uppdrag var att träna den militära publiken i samarbete med den lokala och regionala regeringen samt biståndsorganisationer som är på marken. Jag skulle spela olika aktörer och få den militära publiken att ta hänsyn till det humanitära läget och hitta lösningar på olika problem som uppstod. 

Hur var det att delta i övningen?

– Det var fantastiskt, jag fick lära mig en hel del nytt och umgås med människor från hela världen, med de enligt mig häftigaste jobben som finns. Många som hade över 40 års erfarenhet med humanitärt arbete och hade sett nästa hela världen och kunnat hjälpa människor på plats samt haft en stor inverkan på deras liv. 

Vad tar du med dig mest från övningen?

– De kontakter, råd och erfarenheter jag fick av de andra deltagarna och utöver det, inspiration till att jobba med något som gör skillnad i världen.

Det var jättespännande och väldigt lärorikt!

Lisa Algotsson, freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram

Roll: Civilsamhället och representant för Rädda Barnen.


Vad var ditt uppdrag?

– Mitt uppdrag var att spela civilsamhällesorganisationer och ideella organisationer, som representanter från FN och det militära skulle få öva emot. Jag fick ta emot samtal, svara/skriva mejl, ringa och spela civila i konflikten och närvara på möten. Allt enligt den relevanta rollen.

Hur var det att delta i övningen?

– Det var jättespännande och väldigt lärorikt! Att få insyn i hur det går till men också kontakterna jag kunde skapa var guld värt.

Vad tar du med dig mest från övningen?

– Alla kontakter och underbara människor jag fick möjlighet att träffa! Men också själva upplevelsen. Den känns väldigt unik.

Det var en intensiv men fantastisk möjlighet att lära sig

Esther de Boer, freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram

Roll: Avdelningarna för mänskliga rättigheter.


Vad var ditt uppdrag?

– Att göra utbildningspubliken medveten om de mänskliga rättigheterna i verksamheten.

Hur var det att delta i övningen?

– Det var en intensiv men fantastisk möjlighet att lära sig.

Vad har du lärt dig av övningen?

– Jag har lärt mig mer om hur olika organisationer samarbetar inom konfliktmiljöer, om relaterade frågor kring mänskliga rättigheter i konfliktmiljöer, om förhandling och förhandlingsstrategier, samarbete mellan de olika personerna som var på övningen och mycket annat.

Att arbeta på en svensk militärbas i flera dagar var trevligt att uppleva

Brian Bruggeman, freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram

Roll: ACTORS-expert och utbildningsteamet för säkerhets- och sektorreform (SSR).


Vad var ditt uppdrag?

– Till en början togs jag in som ACTORS-expert. ACTORS är ett virtuellt program som håller reda på var alla enheter i simuleringen finns. Mitt uppdrag i SSR-teamet var att utbilda SSRs FN-team och se till att de nådde sina träningsmål. I slutet fokuserade vi också på att utbilda FN:s polisavdelnings utbildningspublik.

Hur var det att delta i övningen?

– Mycket intressant, av många olika anledningar. Jag har varit på flera holländska militärbaser, men att arbeta på en svensk militärbas i flera dagar var trevligt att uppleva. Dessutom var arbetsmiljön mycket trevlig och det civila-militära samarbetet gick bättre än förväntat. Slutligen hade alla andra tränare i min cell en livslång erfarenhet och livshistorier som var djupt intressanta att höra.

Vad har du lärt dig av övningen?

– Jag har lärt mig många saker, eftersom allt detta var ganska nytt för mig. Men mest har jag lärt mig om arbetsmoral, samarbete mellan FN och NATO, FN-uppdrag, att arbeta med ACTORS och slutligen mycket om SSR.