Elin och Amanda studenter på Linnéuniversitetet

Studenter ordnar event för människors rättigheter i södra Afrika

Studenterna Elin, Amanda och Sanna har sammanförts via sitt intresse och engagemang för att göra skillnad. Idag utgör de styrelsen för Afrikagrupperna Växjö, som är en studentförening på campus. Nu ordnar föreningen ett event för att sprida kunskap om förhållanden som påverkar människa och miljö i södra Afrika.

Elin och Amanda läser freds- och utvecklingsprogrammet och Sanna, Internationella samhällsvetarprogrammet, med inriktning mot freds- och utvecklingsstudier. Tidigt under utbildningen fick de tips om att det är viktigt att engagera sig i föreningar, för att det ger möjlighet till praktik och jobb. Alla tre är överens om att det också finns en större mening.

– Att engagera sig ger mer än så. Det är en möjlighet att sätta sig in i de frågor man brinner för, och att få känna att man kan göra skillnad. Det är också väldigt lärorikt och hjälper till att göra det teoretiska vi lärt oss mer praktiskt, säger Elin.

Ämnet freds- och utvecklingsstudier handlar om konflikthantering, fredsbyggande, utvecklingsarbete och internationellt utvecklingssamarbete. Men också om kopplingen till mänskliga rättigheter och säkerhetsfrågor. Något som också Afrikagruppernas arbete handlar om.

Att engagera sig ger mer än så. Det är en möjlighet att sätta sig in i de frågor man brinner för, och att få känna att man kan göra skillnad.

Elin

För att kunna sprida kunskap ordnar nu gruppen ett event i Växjö den 15 november. Eventet belyser hur utvinningsindustrin skadar människor och miljö i södra Afrika.

– Eventets huvudföreläsare är Winnet, som är en feministisk aktivist i Zimbabwe. Hon jobbar på WoMin, en av Afrikagruppernas partnerorganisationer, som arbetar för kvinnors rättigheter i Afrika. Det kommer också anställda på Afrikagrupperna i Stockholm och Johannesburg för att prata kring frågan, fortsätter Amanda.

Eventet vänder sig till studenter i första hand, men genom att förlägga det till Växjö city, så hoppas de också att kunna nå ut till allmänheten.

– Eventet är en del av vårt mål att nå en större målgrupp och kunna sprida de viktiga frågorna som Afrikagrupperna arbetar med till alla i Växjö med omkrets. Såklart hoppas vi också kunna sprida kunskap om Afrikagrupperna i allmänhet och deras arbete, så att fler vill engagera sig inom organisationen, avslutar Elin.

Titel: "The Human Cost of Extractive Industries".

Tid och Plats: 15 november, kl. 17:00-19:00 på Innergården nere i centrala Växjö.

Eventet är kostnadsfritt.

Mer om:

Afrikagrupperna stöttar samarbetspartners i södra Afrika inom områdena Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), mat och markrättigheter samt naturresurser, företag och mänskliga rättigheter.

Studentföreningen Afrikagruppen Växjö arbetar med att sprida kunskap om Afrikagruppernas arbete och aktuella frågor och är en av 8 aktiva lokalgrupper i Sverige. Lokalgruppen i Växjö har 20 medlemmar, hela Afrikagrupperna har cirka 2400 medlemmar.

WoMin: Är en organisation som strävar efter ett Afrika där alla kvinnor har säker tillgång till de resurser som är nödvändiga för liv och försörjning.