Studenter på civilingenjör teknisk matematik arbetar med energiplanering, Linneuniversitetet

Studenter på civilingenjör i teknisk matematik utmanades i energiplanering

Under ett par veckor i november har studenter på civilingenjör i teknisk matematik utmanats i rollen som energiplanerare. Arbetet har utförts i samarbete med Växjö Energi AB.

Projektet inleddes med studiebesök och att civilingenjörerna Henrik Larsson och Daniel Andersson, från VEAB, kom till Linnéuniversitetet för att förklara projektuppdraget och presenterade vad de arbetar med. Teamet med studenterna Sedra Altunji, Christina Xintara Mendys, Shirav Hamid och Miriam Karlsson är nöjda med upplägget.

Studenter på civilingenjör i teknisk matematik utmanas i energiplanering, vid LInnéuniversitetet
Studenterna Shirav Hamid, Miriam Karlsson, Christina Xintara Mendys och Sedra Altunji.

– Studiebesöket hos VEAB var intressant, spännande och lärorikt. Vi fick en insikt i energiproduktion och vi fick äntligen svar på vad som fanns i den stora cylindern. Vi fick även komma till Bixia på studiebesök för att lära oss hur energihandeln via Nord Pool fungerar, berättar gruppen. 

Karl-Olof Lindahl, professor i matematik och programansvarig för programmet förklarar.

– Huvudsyftet med projektet är att studenterna får prova på arbete som civilingenjör i teknisk matematik. De får sätta sig in i hur hållbar energiproduktion och energimarknader fungerar, lösa tekniska uppgifter på kort tid och träna på att samarbeta.

Energiplanerare är produktionsplanerare inom energisektorn. Arbetet går ut på att optimera lönsamheten samtidigt som energiproduktionen fyller givna tekniska grundkrav och krav från kunder. Studenterna klev snabbt in i rollen.

– En energiplanerare gör upp en plan om hur mycket och under vilka tider som bolaget ska producera energi för att kunna uppfylla el- och värmebehovet, i det här fallet i Växjö, och sedan maximera vinsten. Som energiplanerare behöver vi ta hänsyn till köp- och säljpriser av energi samt bolagets förutsättningar för produktionen, förklarar gruppen.

Studenterna upplever att det mest utmanande i uppgiften var att få till det med upp- och nedgång vid förändring av energiproduktion. Något som Karl-Olof också menar är nyckeln till en optimal energiplanering.

– Alla team är väldigt duktiga så det krävs en hel del för att lyckas bäst med lönsamhetsoptimeringen: bra samarbete, analytisk förmåga och lite is i magen så att man inte bränner allt krut på en dags planering, säger han.

Det var till slut teamet med Helga Johansson, Filip Ström, Jakob Engelbrektsson, Ida Stenberg, Arvid Sedwall och Tine Ingvarsson, som räknade hem vinsten.

Glada studenter på civilingenjör i teknisk matematik som vann utmaningen i energiplanering
Vinnande teamet, Tine Ingvarsson, Helga Johansson, Jakob Engelbrektsson, Arvid Sedwall, Filip Ström och Ida Stenberg.

– Det känns riktigt kul att vinna. Vi la ner mycket tid på elplaneringen så det är roligt att det lönade sig. Arbetet var roligt och intressant och gav oss mycket motivation. Vi hade även en bra grundstrategi där vi planerade utefter kommande vädertemperaturer och elpriser. Vi har fått en bra insikt i hur det är att jobba som ingenjör genom denna uppgift, då vi har behövt samarbeta och få fram resultat på kort tid, säger det vinnande teamet.

Till sist, Karl-Olof, hur tycker du att studenterna i teknisk matematik kan bidra till nytänkande och en hållbar energiplanering?

– Matematik handlar i hög grad om innovation. Välutvecklad matematisk problemlösningsförmåga kombinerad med goda färdigheter i programmering gör att civilingenjörer i teknisk matematik har goda förutsättningar att ta fram smarta digitala stöd för optimal produktionsplanering.

I förlängningen handlar detta både om att använda befintliga resurser på ett optimalt sätt och samtidigt skapa ekonomiskt utrymme för investering och utveckling av ny hållbar energiproduktion, svarar Karl-Olof.