Amanda Heath

Studenters återhämtningsförmåga i fokus för EUniWell-projekt

Projektet ”RESSTUD - Resilience for Students” har fått medel i EUniWells fjärde utlysning av frösåddmedel. Från Linnéuniversitetet deltar Amanda Heath, psykolog och doktorand vid institutionen för psykologi.

Det är ganska vanligt att studenter kan få problem med sin mentala hälsa när de flyttar till ett universitet för att börja studera. Det kan till exempel handla om depression och ångest, eller om att de inte äter och dricker ordentligt.

– Pandemin har gjort det värre, berättar Amanda. Effekterna av pandemin och av lock-downs i olika länder har haft en stor påverkan på studenter. Som nykomlingar på ett campus har studenter i många fall blivit isolerade där, utan sociala nätverk under perioder med distansundervisning. Många studenter har även fått minskad inkomst, eftersom de ofta arbetar deltid på jobb som i stor utsträckning försvann under pandemin.  

– Sammantaget har det varit många utmaningar för studenter i Europa under pandemin. Den tidiga forskningen har visat att det har påverkat deras välbefinnande utöver stressen med att anpassa sig till livet på universitetet. 

Martin Kreienkamp, vid Universitetet i Köln och medforskare i projektet, har utvecklat en utbildning om motståndskraft och välbefinnande. Den utbildningen har projektet tagit som utgångspunkt för att ytterligare förbättra och digitalisera den.  

– Utbildningen är självklart väl förankrad i litteratur och forskning om välmående och positiv psykologi, påpekar Amanda. Det är självklart.

Utbildningen ska ge studenter kunskap och möjlighet att testa olika övningar och verktyg för hur de till exempel kan hantera och reducera sin stress samt stärka sin optimism och självacceptans.

– Utbildningen handlar om att öka motståndskraften – eller hur jag som person kan studsa tillbaka och hitta sätt att hantera det som händer runt omkring mig. Vår förhoppning är att studenterna ska hitta verktyg som passar dem, som de kan fortsätta använda under en längre tid och som ökar deras personliga välbefinnande.

Utbildningen ges i digital form till våren. Den löper över fyra veckor, med ett antal föreläsningspass där studenterna arbetar i egen takt och dessutom fyra livesessioner med lärare.

Projektgruppen hoppas att få runt 50 studenter per universitet att delta i utbildningen. Universiteten som deltar i projektet är de i Birmingham, Köln, Nantes och så Linnéuniversitetet.  

Hur kommer det sig att du är med i projektet?

– Jag blev kontaktad av Martin Kreienkamp vid Universitetet i Köln, med bakgrund inom forskning om välmående, säger Amanda. Han frågade om jag var intresserad och om jag ville tillämpa min expertis som organisationspsykologi. Jag är glad över att få vara med i projektet.

Hur har det varit att samarbeta ur ett EUniWell-perspektiv?

– Bra. Det var EUniWell som förde oss i projektet samman, vi kände inte varandra sedan tidigare. Projektet har gett mig ett bredare och mer tvärvetenskapligt nätverk, avslutar Amanda Heath.

 

Läs mer om projektet ”RESSTUD - Resilience for Students” på EUniWells webbplats. 

Se alla projekt som fick medel genom EUniWells fjärde utlysning av frösåddmedel. 

Läs mer om EUniWells frösåddsprogram.