Studenter vid PRT-besöket

Ekonomihögskolan under luppen

Under första veckan i oktober fick Ekonomihögskolan besök av ett internationellt granskningsteam, som ett sista steg i ett omfattande arbete för att bli kvalitetsstämplade, eller ackrediterade, av organisationen AACSB. Nu råder väntans tider inför kommande besked.

Ekonomihögskolan har arbetat sedan 2016 för att bli internationellt ackrediterade av AACSB, Association to Advance Collegiate Schools of Business. En sådan ackreditering kräver ett stort systematiskt utvecklingsarbete där utbildning, studiemiljö, forskning, samverkan och kompetensutveckling hela tiden förbättras och kvalitetssäkras.

En godkänd ackreditering skulle betyda att Linnéuniversitetet erhåller en internationellt erkänd kvalitetsstämpel som visar på en hög kvalitet i våra ekonomiska program, och som skulle göra Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet ännu mer attraktivt för nationella och internationella studenter och medarbetare.

För några veckor sedan fick så Ekonomihögskolan besök av ett så kallat peer review team. Teamet har gjort en slutlig granskning av Ekonomihögskolans verksamhet, processer och dokumentation för att säkerställa att de uppfyller de höga kvalitetskrav för att kunna få ackrediteringen. Teamet träffade representanter från bland annat personalen, studenter, alumner och näringsliv.

- Oavsett utgång så har Ekonomihögskolan genomgått en verksamhetsgenomgripande kvalitetsutveckling de senaste åren som vi är mycket stolta över, och som vi förvaltar och arbetar vidare med, säger Susanne Ackum, dekan vid Ekonomihögskolan.

Beslut från AACSB väntas komma under vintern.