skylt med texten "border control" mot en mörk himmel med ljusa moln

Studie har undersökt hur samarbetet mellan polisorganisationer internationellt kan förbättras

Samarbete mellan polisorganisationer i olika länder kan försvåras eftersom poliser tenderar att vara misstänksamma mot kollegor som de inte har arbetat med tidigare, menar Goran Basic, docent vid Linnéuniversitetet. I den studie som genomförts har man även identifierat hur en upplevd yttre fiende kan förstärka gemenskapen.

Syftet med den etnografiska studien var tvådelat. Dels att analysera samarbetet mellan underrättelse- och operativ personal från olika gränsmyndigheter i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Dels att visa och diskutera hur polisidentiteter och förtroende mellan olika organisationer i olika länder uppstår, genom att poliser och gränsbevakare i samspel konstruerar en specifik motpart, av forskarna kallad ”den andre”.

– Gränsöverskridande samarbete mellan polisorganisationer försvåras eftersom poliser tenderar att vara misstänksamma mot utomstående och kollegor som de inte har arbetat med tidigare. I den här studien utforskade vi hur förtroendet i en specifik grupp underrättelse- och operativa poliser och gränsbevakare byggdes upp genom att man kontrasterade sig inte bara mot brottslingar, utan även mot en fiende som kunde hittas bland kollegor eller ha inflytande över kollegor.

Förstärkte banden

Det berättar Goran Basic, docent vid Linnéuniversitetet, som genomfört studien tillsammans med Sophia Yakhlef, lektor vid Högskolan Kristianstad. Empiriskt material för studien samlades in under perioden när Ryssland annekterade Krim 2014–2015, i ett EU-projekt vid namn Turnstone, och ”den andre” blev därför Ryssland eller ryska spioner.

Forskarna menar att moral skapas och återskapas i mötet med människor som förknippas med att vara ”fienden”, vilken är närvarande i både fysisk och osynlig form.

– ”Den andre” förstärkte polisernas och gränsbevakarnas band inom gruppen. De samarbetssekvenser vi undersökt visar att professionellas identiteter skapas och återskapas genom att kontrastera sig mot dessa kategorier.

Viktigt att förstå

Forskarna presenterade sina resultat vid den åttonde upplagan av Nordic Police Research Conference. De hoppas att de analytiska begrepp som avhandlas i studien – som normupplösning, gruppmentalitet och konstruktion av en fiende – ska komma att användas på polisutbildningar i Sverige. Detta för att i nästa steg kunna förmedlas till den praktiska verksamheten inom exempelvis polis och kustbevakning.

– Det är viktigt för den praktiska verksamheten att förstå olika företeelser som präglar verksamheten och som yrkesutövarna har att hantera, säger Goran Basic.

Läs mer