Vimmare med blommor

Susanne Knutsson är första mottagare av Professor Katie Erikssons Minnespris

”Som att vinna US Open i tennis”, säger Susanne Knutsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård och docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitet, om att bli den första forskaren som får Professor Katie Erikssons Minnespris – ett erkännande av ett nordiskt forskningsprojekt inom vårdvetenskap.     

I torsdags kungjorde Nordic College of Caring Science Forskningsfond (NCCS) att Professor Katie Erikssons Minnespris 2022, tilldelas Susanne Knutsson, docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Priset får hon för sitt forskningsprojekt Implementering och utvärdering av utbildningsinsatser i caritativ vård riktade till kliniskt verksamma vårdare och studenter i specialistsjuksköterskeprogrammet och i sjuksköterskeprogrammet.

Professor Katie Erikssons Minnespris delas ut till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende på hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.

Helt i Katie Erikssons anda handlar Susannes Knutssons projekt om hur vården på bästa sätt kan säkerställa att patienterna får ett bra bemötande där de känner sig både sedda och lyssnade på. Projektet bygger på 20 års forskning om barn som besökare eller närstående till allvarligt sjuk eller skadad patient, som vårdas på intensivvårdsavdelning.

För Susanne Knutsson är den prestigefulla utmärkelsen, utöver äran, också en bekräftelse på att hennes forskning är viktig och gör skillnad.

– Som gammal tennisspelare känns det som om jag vunnit US Open i tennis. Katie Eriksson har alltid varit en stor inspirationskälla, så det här är stort. Det går rakt in i hjärtat. säger Susanne Knutsson om den hedersamma utmärkelsen.

Detta är första gången som priset till Katie Erikssons minne delas ut. Hon var den första att få en docentur i vårdvetenskap i Norden och beskrivs som en av pionjärerna i vårdvetenskap i de nordiska länderna. Hennes arbete har betytt mycket för utvecklingen av en respektfull och värdig vård. Katie Eriksson avled 2019.

Minnespriset består av 50 000 kronor, minnesdiplom, ett års medlemskap i NCCS och en prenumeration på tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Mer information