personer som arbetar tillsammans runt ett bord

Svårt för småföretag att veta vilken digital kompetens som krävs

Majoriteten av små och medelstora företag i Kronobergs län verkar i branscher där digitaliseringstakten är hög. Vart fjärde företag upplever dock att de inte har den digitala kompetens som krävs, eller vet vad de behöver. Det visar en ny studie i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic teknikens hus, med stöd av it-företaget Experis.

– Osäkerheten om både vilken kompetens man har och vilken man behöver förekommer hos ett antal företag i alla branscher som vi tittat på. Vi hoppas därför att nästa del i projektet ska hjälpa oss hitta en uppsättning verktyg för att säkra framtida digitala kompetensbehov i länet.

Det säger Glenn Sjöstrand, lektor i sociologi vid Linnéuniversitetet och en av forskarna i samverkansprojektet Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg. Under hösten och våren har man intervjuat 215 små och medelstora företag i Kronobergs län inom olika branscher för att analysera deras kompetensbehov.

Behoven kan vara otydliga

Resultatet av telefonintervjuerna visar att 56 procent av företagen upplever att de befinner sig i en bransch med hög digitaliseringstakt och att 73 procent anser att de har nytta av digitala satsningar. 28 procent av företagen upplever dock att de inte har den digitala kompetens de behöver idag, eller är osäkra på vilken kompetens som skulle behövas.

– I fördjupade intervjuer ser vi att rekryteringen av digital spetskompetens bygger på att företagen vet vilka behov de har. Det framkommer dock att behoven ibland kan vara otydliga och det är svårt för företagen att veta om den nuvarande kompetensen är tillräcklig, säger Glenn Sjöstrand.

Alla företag i studien sa sig kompetensutveckla för digital kompetens redan idag, men utifrån olika strategier. Många vänder sig till sina egna kontaktnät eller leverantörer, men det finns också en betydande grupp på 27 procent som inte vet vart de ska vända sig för att få tag i utbildningar. Studien visar även att 70 procent av företagen utvecklar sin digitala kompetens i vardagen, det vill säga att man lär sig när man arbetar.

Satsning på utbildning

Under maj och juni kommer rapporten att presenteras och diskuteras i olika forum och nätverk. I höst kommer man att identifiera utbildningsanordnare och andra aktörer som kan stötta företagen, samt analysera hur lämpliga aktiviteter kan utformas.

– Rapporten har gett oss bättre förståelse för de utmaningar som finns gällande digital kompetens och spetskompetens. Nu behöver aktörer i Kronoberg kraftsamla för att möta behoven och stötta små och medelstora företag i deras digitala resa, säger Elin Gunnarsson som leder projektet.

Mer information

Projektet Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg kommer att pågå till mars 2023. Det är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och även av Region Kronoberg.