Presentationer RUC-råd 1 december 2022

Tema för RUC-rådet 1 december 2022: Kompetensförsörjning i förskola och skola – en fortsatt utmaning

RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Det genomförs tre RUC-råd per år. Dagens tema: Kompetensförsörjning i förskola och skola – en fortsatt utmaning

Representanter från regionens skolhuvudmän samlades för att diskutera dagens tema. Lärarförsörjningen är ett gemensamt utvecklingsområde för såväl skolhuvudmän, skolmyndigheter som Linnéuniversitetets lärarutbildningar.

Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket, gav en nationell nulägesbild utifrån Skolverkets senaste lärarprognos och berättade om olika statliga initiativ för att öka behörigheten i skolväsendet.

Deltagarna delade med sig av tankar och erfarenheter om hur arbetet med personal- och kompetensförsörjning sker hos sin huvudman.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterade insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola.

Nästa RUC-råd är den 25 april i Kalmar.

Hör av er till oss på RUC om det är några frågor!
ruc@lnu.se

Lärarförsörjning
Lärarnas behörighet per skolform.