Foto från RUC-råd 26 april 2022

Tema för RUC-rådet 26 april 2022: Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022 – vad innebär det och hur gör vi?

RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Det genomförs tre RUC-råd per år. Dagens tema: Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022 – vad innebär det och hur gör vi?

Cirka 30 representanter från skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt forskare och utbildare från Linnéuniversitetet samlades för att fördjupa dagens tema.

Det bjöds på presentationer och gruppdiskussioner där man delade med sig av erfarenheter och idéer kopplade till dagens tema.

Höstterminen 2022 börjar de ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Men hur är aktuella läroplaner och kursplaner uppbyggda och hur kan de omsättas i praktiken? Och vad lär sig egentligen barn och ungdomar i skolan?

  • Daniel Sundberg, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, presenterade motiven för de ändrade läroplanerna och kritiska faktorer som behöver uppmärksammas för att den kommande implementeringen ska ge effekter för måluppfyllelsen. 

Skolverket belyste förändringar i skrivningarna samt material för implementering av de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

  • Helga Stensson och Camilla Gölstam, presenterade Skolverkets implementeringsinsatser inför läroplanerna som börjar gälla hösten 2022.
  • Ingrid Essegård berättade om ändringar i läroplanernas inledande delar.
  • Karl Larsson berättarde om den nya princip för betygssättning och det nya Allmänna råd för betyg och prövning som börjar gälla den första juli 2022.

Lärarutbildningen informerade om söktryck, nyheter och pågående satsningar inom utbildning och forskning på Linnéuniversitetet. 

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterarde inventeringen av kompetensutvecklingsbehov hos skolhuvudmän i regionen och insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola.

Publicerade presentationer från RUC-rådet den 26 april 2022

Information från tidigare RUC-råd

Nästa RUC-råd äger rum hösten 2022.