Henrik Nilsson RUC-råd 23 september 2022

Tema för RUC-rådet den 23 september 2022: Elaka och svårbemästrade problem i verksamheten – vad innebär det och hur gör vi?

RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Det genomförs tre RUC-råd per år. Dagens tema: Elaka och svårbemästrade problem i verksamheten – vad innebär det och hur gör vi?

Cirka 35 representanter från skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt forskare och utbildare från Linnéuniversitetet samlades för att fördjupa dagens tema.

Det bjöds på presentationer och gruppdiskussioner där man delade med sig av erfarenheter och idéer kopplade till dagens tema.

Henrik Nilsson, lektor i pedagogik och ansvarig för Linnéuniversitetets ”Samverkan för bästa skola”, berättade om utmanande problem som är svåra att ringa in och som inte passar in i organisationsstrukturen och om hur man kan ta sig an dessa problem med stöd av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter samtalade vi om erfarenheter utifrån egna erfarenheter av arbetet med att följa upp, utvärdera, analysera, planera och utveckla verksamheten.

Lärarutbildningen presenterade svårhanterade problem i lärarutbildningen och sätt att möta framtida utmaningar samt införandet av övningsförskolor och övningsskolor.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterade insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola.

Elefanten i rummet