Stig i skogen med vitsippor

Forskare i Sydsvenskan: "Tidöavtalet hotar den sömlösa vården av äldre"

Regeringens satsningar på äldreomsorg är otillräckliga. De åtgärder som presenteras i regeringsförklaringen och Tidöavtalet hotar den sömlösa vården av äldre, skriver sex forskare vid Linnéuniversitetet i en debattartikel i Sydsvenskan.

I debattartikeln skriver sex forskare från forskargruppen ReAction group att äldre personer med komplexa vårdbehov är förbisedda i många sammanhang och att någon förändring inte verkar vara i sikte. De kritiserar den nya regeringsförklaringen och Tidöavtalet, som varken nämner personer med komplexa vårdbehov, eller innehåller förslag på hur vård av äldre med störst behov kan göras trygg, säker och ha hög kvalitet framöver.

– Vi är oroliga för att omställningen av Sveriges hälso- och sjukvård, till ”god och nära vård”, inte får tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföras. Omställningen går bland annat ut på att vården ska bli mer sammanhållen för patienterna.

Det skriver artikelförfattarna Sofia Backåberg, Ingrid Djukanovic, Mirjam Ekstedt, Heidi Hagerman, Catharina Lindberg och Kristina Schildmeijer. De är alla kopplade till forskargruppen ReAction group, vars forskning syftar till att förbättra hälso- och sjukvårdens förutsättningar att genomföra god och säker vård på ett jämlikt sätt.

Läs debattartikeln på Sydsvenskans hemsida.