Hus Vita, Universitetskajen, Kalmar

Drygt tre miljoner från Crafoordska stiftelsen möjliggör inköp av avancerat mikroskop

Ett stort grattis till Camilla Mohlin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, som beviljats 2 993 640 kr för projektet "A microscope core facility for high-quality images in life science".

Det beviljade forskningsbidraget möjliggör inköp av ett avancerat konfokalmikroskop och är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan kunskapsmiljöerna Avancerade materialVatten och Hållbar hälsa och kommer bidra till en ökad vetenskaplig kvalitet och konkurrenskraft inom flera olika forskningsområden.

Medsökande är Alf Månsson, Cornelia Witthöft, Ian Nicholls, Kristina Nilsson Ekdahl, Per H Nilsson och Jarone Pinhassi.